Dzień ekspercki POT/ VI targi „Agrotravel”, Kielce

Sprawdzimy, jak się teoria ma do praktyki

Konsultantka Anula Galewska i podleśniczy Kamil Oskroba ustalają …Więcej

O atrakcyjności współczesnych imprez targowych świadczy nie tylko atrakcyjna oferta wystawców, ale program wydarzeń towarzyszących, do których między innymi należą branżowe konferencje, spotkania, warsztaty, dyskusje pozwalające na wymianę wiedzy, poglądów i doświadczeń z udziałem ekspertów,w gronie przedstawicieli samorządów, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, przedsiębiorców, a także wszystkich zainteresowanych rozległą dziedziną gospodarki turystycznej. Podczas VI Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „Agrotravel" Polska Organizacja Turystyczna zaproponowała panel ekspercki noszący tytuł „Turystyka zrównoważona kluczem do sukcesu usług agroturystycznych".

Tematyka czterogodzinnych warsztatów łączyła sporą dawkę teorii z zagadnieniami praktycznymi, dopasowanymi do realiów turystyki wiejskiej. Nacisk położony został na walory ekologii w ofercie agroturystycznej. Liczne porównania i odniesienia do innych krajów europejskich pozwoliły na wnioski dotyczące poziomu i przyszłości świadczonych usług turystycznych na polskiej wsi.

Wiemy, kim jest ekoturysta

Przykładem wymagającego przybysza z zagranicy był turysta ze Skandynawii. Zasady ekologii w organizacji społeczeństw skandynawskich i preferowany model turystyki zrównoważonej wymaga od właścicieli polskich gospodarstw dostosowania do tych rygorystycznych wymogów. Przybliżyła je obecnym Małgorzata Hudyma, dyrektorka ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Sztokholmie. Anula Galewska, konsultantka firm turystycznych, właścicielka biura podróży w Berlinie wgłębiła się w tę tematykę definiując profil tak zwanego ekoturysty, czyli świadomie wybierającego wyłącznie usługi o standardzie agroturystyki zrównoważonej. Wyróżnić można kilka osobowości i cech. Są więc ekoturyści, którym to mianem określa się etycznych globtroterów, racjonalnych, lubiących egzotykę i niezapomniane wrażenia, dobrze wykształcanych i sytuowanych w wieku od 30 do 54 lat, głównie z krajów wysokorozwiniętych. Zielone wakacje, na które są gotowi sporo wydać, traktują jako przedłużenie swojego stylu życia. Z kolei tak zwani Wyłączeni pragną na urlopie oderwać się od codzienności, zapomnieć o obowiązkach i rutynie. Szukają informacji w mediach i wybierają oferty, które wyróżniają się na tle innych. Przemawiają do nich i mają przemożny wpływ na decyzje o dokonaniu rezerwacji, posiadane przez organizatora nagrody i certyfikaty.
Jak ważna jest czytelna informacja o dostosowaniu oferty do wymaganych standardów ochrony środowiska mówiła Patrycja Manthey, współpracowniczka Instytutu na Rzecz Ekorozwoju. Europejczycy przywiązują wagę do potwierdzonych certyfikatów ekologicznych i unijnych oznakowań Ecolabel przyznawanych wyrobom spełniającym wyższe normy środowiskowe. Takim ekoznakiem może wkrótce stać się Natura 2000, która do tej pory nie występuje w systemie kategoryzacji obiektów turystyki wiejskiej. W niedalekiej perspektywie znak ten mógłby stanowić synonim marki produktów i regionów turystycznych. Jolanta Kamieniecka, ekspert Instytutu na rzecz Ekorozwoju przedstawiła założenia projektu szkoleń na lata 2014-2015 przeznaczonych dla organizatorów turystyki wiejskiej, podczas których będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności tworzenia ofert z odpowiedzialnym wykorzystaniem walorów obszarów Natura 2000. Projekt realizowany jest przy współpracy specjalistów przyrodniczych i turystycznych z grupami liderów lokalnych, obejmuje doradztwo i konsultację oraz prowadzenie certyfikacji.

Kategoryzacja obowiązkowa lub nie, ale być powinna

W Polsce stworzony został projekt systemu kategoryzacji Wiejskiej Bazy Noclegowej opracowany przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej. Założenia systemu omówił prezes federacji Wiesław Czerniec odnosząc jego kodyfikację do rozwiązań stosowanych w innych krajach unijnych, w których kategoryzacja wprowadzona została wcześniej. Nie ma zunifikowanego wzorca. Na przykład w Wielkiej Brytanii i Irlandii kategoryzacja jest obowiązkowa, dokonuje jej Krajowa Rada Turystyki stosując te same kryteria do obiektów w mieście i na wsi. Nie wszyscy hołdują powszechnej dyscyplinie. W krajach tak jak Francja, Szwajcaria, Austria czy Niemcy istnieje całkowita dobrowolność poddania się ocenie, a obowiązek egzekwowany jest wyłącznie od członków ogólnokrajowych organizacji i stowarzyszeń kwaterodawców, które wyznaczają inspektorów dokonujących kategoryzacji, następnie kontrolujących poszanowanie zalecanych reguł. Dla dobra polskiej agroturysyki wprowadzenie ogólnokrajowego systemu wydaje się wskazane. Z dwóch powodów. Na pewno przyczyniłoby się do podniesienia standardu usług, przejrzystości, rzetelności i większej dla klientów czytelności ofert. Jest natomiast konieczne przy konstruowaniu międzynarodowych kampanii promocyjnych, jak podkreśliła Justyna Jedlińska, dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT. Ze strategii marketingowej Polskiej Organizacji Turystycznej do roku 2020 wynika, że za dwa lata produkty turystyki wiejskiej będą traktowane priorytetowo w działaniach podejmowanych przez POT zagranicą.
Ostatnim z poruszanych tematów były szanse turystyki wiejskiej na skorzystanie ze środków w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej 2014-2020. Polska ma do wykorzystania w najbliższych latachponad 72 mld zł na realizację polityki spójności. Więcej niż w poprzedniej perspektywie, choć nie tak łatwo jak dotąd będzie po nie sięgnąć. Turystyka, jako dział gospodarki nie została zakwalifikowana do żadnego z jedenastu celów tematycznych Komisji Europejskiej, co jednak nie oznacza marginalizacji, bowiem turystyka wygrywa z innymi swoją wszechobecnością w wielu gałęziach gospodarki narodowej. Projekty branży turystycznej mieszczą się w każdym punkcie unijnej strategii do roku 2020, odpowiadają wyznaczonym celom w zakresie zatrudnienia, innowacyjności, edukacji, włączenia społecznego i ochrony klimatu. - Jeśli dokładnie odniesie się cele tematyczne wymienione w komunikacie Komisji Europejskiej do sektora turystycznego, widać, że mieszczą się w niej wszystkie dziedziny, także agroturystyka – wyjaśniał Jacek Zdrojewski, ekspert firmyTREK Doradztwo i Szkolenia. Z największymi szansami na pieniądze są między innymi klastry, które będą mogły starać się o środki poprzez konsorcja i rozbudowane struktury branżowe. W rozumieniu Komisji Europejskiej taki typ powiązań sprzyja wprowadzaniu rozwiązań innowacyjnych, skoordynowanie współpracy ułatwiające zdobywanie nowych rynków, poszerzanie oferty. Związki tego typu powinny sprawdzić się też w agroturystyce, służyć rozwojowi gospodarstw, być korzystne dla regionów.

Jest plan, poczekamy na efekty

Teorie brzmiące przekonująco w zaciszu sal konferencyjnych nie zawsze znajdują potwierdzenie w realnym życiu. Postanowiliśmy sprawdzić praktyczną przydatność warsztatów Polskiej Organizacji Turystycznej. Uczestniczył w nich Kamil Oskroba ze Strużyny w gminie Morąg, podleśniczy z nadleśnictwa Młynary. Rejon niezwykle atrakcyjny. 14 tys. hektarów terenów leśnych, jezior, wąwozów. Bieszczady w miniaturze. W leśniczówce jest pięć pokoi gościnnych. Korzystają z nich myśliwi w sezonie łowieckim, głównie we wrześniu, późną jesienią i zimą. W pozostałych porach roku są z reguły zamknięte na klucz. Mogliby z nich korzystać turyści, których nie pociąga zasadzanie się na mieszkańców leśnych ostoi ze sztucerem w ręku. Kamil Oskroba kończył warsztaty w przekonaniu, że powinien rozwijać ekoturystykę, promować potencjał przyrodniczy tego zakątka Warmii i Mazur. Za najbardziej przydatny uznał panel prowadzony przez Anulę Galewską, podejmujący wątki przygotowania i promocji ofert z myślą o turystach z rozwiniętą świadomością ekologiczną. W trakcie zaaranżowanego po zajęciach bezpośredniego spotkania powstał wstępny plan dla leśniczówki w Strużynie. Pierwszy krok to opracowanie trzech podstawowych różnorodnych produktów i uzupełnienie o nie strony internetowej. Następnie sprawdzenie, który z nich sprzedawał się będzie najlepiej, aby móc zainwestować w jego rozwój i promocję. Optymalnym wydają się bezkrwawe łowy dla miłośników przyrody i dziko żyjących zwierząt. Obserwacja i fotografowanie mieszkańców kniei w ich naturalnym środowisku zmieniającym się w zależności od pory roku zdobywa coraz większą rzeszę przysięgłych zwolenników. Innym rodzajem aktywności mogą być edukacyjne zajęcia dla młodzieży szkolnej połączone z wyprawami w głąb lasu. Anula Galewska złożyła deklarację pomocy i konsultacji przy kolejnych etapach realizowania planu. Umówiliśmy się w Kielcach na spotkanie za rok, na VII targach „Agrotravel". Efekty, jakie przyniesie współpraca opiszemy w Aktualnościach Turystycznych. Choć, być może, nie będziemy czekać tak długo, jeśli rezultaty przyjdą wcześniej.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit