List uczestników IV Gremium Ekspertów Turystyki skierowany do Przewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Szanowny Pan prof. dr hab. Jerzy Błażejewski, Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego

Wielce Szanowny Panie Profesorze:

Uczestnicy IV Gremium Ekspertów Turystyki wyrażają przekonanie, że utworzenie kierunku studiów „Gospodarka Turystyczna” jest potrzebą chwili i apelują o podjęcie decyzji w tej sprawie.
Szybki rozwój turystyki w Polsce, mający wielki wpływ na obniżanie deficytu budżetowego, powoduje wzrost zapotrzebowania na profesjonalną kadrę menedżerską. Kadra ta niezbędna jest wielkim korporacjom, samorządom, a przede wszystkim warunkuje rozwój prywatnej przedsiębiorczości.
Utworzenie kierunku „Gospodarka Turystyczna” powinna być odpowiedzią środowiska naukowego na to zapotrzebowanie, zmierzającą do zapewnienia jak najlepszych warunków do dostarczania wiedzy, łączącej wymiar makroekonomiczny i globalny ze znajomością problematyki mikroekonomicznej i wiedzą menedżerską.
Istnieje w Polsce bardzo silne środowisko naukowe, przekonane o pilnej konieczności wprowadzenia kierunku „Gospodarka Turystyczna”, mocno akcentującego związki turystyki z ekonomią. Środowisko to ma bardzo długie tradycje badawcze i dydaktyczne.
Utworzenie kierunku „Gospodarka Turystyczna” jest też priorytetem dla praktyki gospodarczej. Wszystkie dziedziny gospodarki, związane bezpośrednio lub pośrednio z turystyką i reprezentujące je instytucje, zgłaszają zapotrzebowanie na absolwentów posiadających umiejętności prowadzenia i organizowania działań gospodarczych na rzecz obsługi turystyki. Wyrazem tego są konferencje i spotkania organizowane przez Departament Turystyki (dawniej Ministerstwo Gospodarki, a obecnie Sportu i Turystyki), liczne oświadczenia przedstawicieli instytucji rządowych (Polska Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju Turystyki), jak i samorządu gospodarczego (Polska Izba Turystyki, Rada Krajowa Izb Turystyki, Polska Izba Hotelarska i inne). Warto podkreślić, że w zdecydowanej większości krajów UE, takie kierunki studiów od dawna istnieją (Austria, Francja, Włochy, Holandia).
Dlatego niżej podpisani proszą Pana Przewodniczącego o podjęcie pilnej decyzji w tej sprawie.

Z wyrazami głębokiego szacunku

do wiadomości:
Pani prof. dr hab. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit