Wakacje z Głosowaniem

Szef polskiej dyplomacji na spotkaniu z branżą turystyczną

- Jestem świadomy jak ważną dziedziną gospodarki jest turystyka wyjazdowa, a szczególnie przyjazdowa, i Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie w awangardzie zabiegania o ułatwienia przyjazdów obcokrajowców do Polski – deklarował minister Sikorski w rozmowie z dziennikarzami.

Wsparcie dla sektora turystycznego na rynkach zagranicznych

Minister Radosław Sikorski nawiązując do wspólnych działań i realizacji postanowień zawartych w treści „Deklaracji o współpracy w zakresie aktywizacji turystyki przyjazdowej" wprowadzających między innymi istotne uproszczenia procedur obowiązujących w stosunku do obcokrajowców ubiegających się o wizy turystyczne do Polski – stwierdził, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych czyni wiele, by służby konsularne wspierały i właściwie współdziałały w budowaniu narodowej marki handlowej polskich przedsiębiorstw turystycznych za granicą. W okresie kryzysu Polska była zmuszona do zamknięcia 20 ambasad i konsulatów. Niemniej jednak w przypadkach uzasadnionych interesem kraju placówki konsularne są uruchamiane. Wśród argumentów przemawiających za podjęciem takiej decyzji jest też wsparcie przedsiębiorstw sektora turystycznego na rynkach zagranicznych. Przykładem jest otwarcie w tym roku dwóch nowych konsulatów na Ukrainie - w Winnicy i w Sewastopolu. Mówiąc o kontaktach ze wschodnimi sąsiadami minister Sikorski podkreślił przy tym, iż Polska najaktywniej wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej promuje wolność ruchu osobowego. Podpisane zostały już umowy o małym ruchu granicznym z Ukrainą i Białorusią. Podobne negocjowane są z Rosją. Obniżone zostały ceny wiz narodowych. Partnerstwo wschodnie to w jednej trzeciej program wprowadzenia ułatwień wizowych, a w perspektywie ustanowienie ruchu bezwizowego ze wschodnimi sąsiadami.

- Jestem świadomy jak ważną dziedziną gospodarki jest turystyka wyjazdowa, a szczególnie przyjazdowa, i Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie w awangardzie zabiegania o ułatwienia przyjazdów obcokrajowców do Polski – deklarował minister Sikorski w rozmowie z dziennikarzami.

Skutki powodzi nie wpłynęły na obniżenie potencjału turystycznego

Uczestnicy spotkania wyrazili przekonanie o konieczności przeciwdziałania skutkom docierających za pośrednictwem mediów informacji kreślących dramatyczny stan, w jakim znalazł się nasz kraj pustoszony przez powódź o niespotykanej w historii sile. Doniesienia te wpływają negatywnie na ruch turystyczny obniżając motywacje turystów pragnących odwiedzić Polskę. Wywołują raptowny wzrost liczby odwoływanych przyjazdów turystycznych do naszego kraju. Decyzje wynikające ze zrodzonych obaw o własne bezpieczeństwo - nie są uzasadnione, bowiem obrazy, które są pokazywane nie odzwierciedlają prawdziwej sytuacji, ponieważ dramat powodzi dotknął mieszkańców niewielkiego obszaru kraju.

Polskie placówki dyplomatyczne oraz ośrodki zagraniczne Polskiej Organizacji Turystycznej zostaną zobowiązane do upowszechnienia komunikatu uspokajającego turystów, którzy zastanawiają się nad wybraniem naszego kraju jako miejsca letniego wypoczynku, że skutki powodzi mają charakter lokalny. Turystyczne regiony nie ucierpiały wskutek wystąpienia wód z wezbranych rzek i pozostają atrakcyjne, jak zawsze. Bez zakłóceń działają lotniska i komunikacja lądowa. Polska pozostaje krajem bezpiecznym i spokojnym jak dotąd.

Pomoc branży turystycznej dla powodzian

Powódź nie obniżając potencjału turystycznego Polski jest jednak tragedią dla rodzin z terenów, które ucierpiały w wyniku żywiołu. Minister Radosław Sikorski odniósł się z aprobatą do inicjatywy Federacji Polskiej Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne" oferującej bezinteresowną pomoc w organizacji wypoczynku wakacyjnego rodzinom z dziećmi z terenów powodziowych i obiecał jej wsparcie. Poparł zarazem apel Polskiej Izby Turystyki skierowany do wszystkich organizatorów letniego wypoczynku w kraju i za granicą o przyłączenie się do akcji federacji gospodarstw agroturystycznych.

Patronat nad szczytem gospodarki turystycznej w St. Petersburgu

Polska Izba Turystyki zwróciła się do szefa polskiej dyplomacji o objecie patronatem organizowanego w październiku przez samorząd polskich przedsiębiorców turystycznych polsko-rosyjskiego szczytu gospodarki turystycznej w St. Petersburgu. Zaproszenie do wzięcia w nim udziału skierowane zostanie do wszystkich instytucji zainteresowanych współpracą gospodarczą z Rosją. Otrzymają je przedstawiciele sfer biznesu, samorządu gospodarczego, a także politycy. Wysoka ranga obrad pozwoli na podjęcie skutecznych decyzji, które prowadzić powinny do likwidacji obecnych administracyjnych utrudnień, uproszczenia procedur wizowych oraz rozwoju połączeń komunikacyjnych pomiędzy obu państwami. Objęcie patronatem obrad w St. Petersburgu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki potwierdziła wiceminister Katarzyna Sobierajska zapewniając również o zaangażowaniu resortu w przygotowanie programu jesiennego szczytu oraz udział w rozmowach na szczeblu rządowym.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit