IV kadencja rozpoczęta

SZORT – razem możemy więcej

Logo SZORT 03.2011

- Nadal istnieje przestrzeń publiczna do działalności naszego Stowarzyszenia, bowiem w Polsce jest ponad sześć tysięcy obiektów noclegowo-gastronomicznych, nie objętych kategoryzacją w ramach ustawy o usługach turystycznych. I do nas należy dotarcie do tych obiektów, nadanie im tak ważnej obecnie rekomendacji - mówił przewodniczący Franciszek Ciemny podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych – SZORT.

Walne Zebranie zainaugurowało wejście SZORT w czwartą kadencję. Obrady miały miejsce 4 kwietnia w Warszawie, a prowadził je Janusz Śmielak, prezes zarządu Geovita SA. Mottem do dyskusji było przesłanie: razem możemy więcej.

Turyści - zwłaszcza zagraniczni - coraz częściej przy wyborze miejsca wypoczynku kierują się ustalonymi standardami potwierdzonymi przez stowarzyszenia branżowe. Dostrzegli to eksperci Komisji Europejskiej, proponując wprowadzenie europejskiego znaku jakości w turystyce. Stowarzyszenie opowiedziało się za takim znakiem, ale pełniącym rolę „parasola" w stosunku do istniejących systemów krajowych, za przyznawaniem go bezpłatnie i na zasadzie dobrowolności. Kierownictwo SZORT uczestniczyło w akcji środowiska hotelarskiego przeciwko wprowadzeniu przez Komisję Prawa Autorskiego nowych tabel wynagrodzeń za odtwarzanie utworów prawa autorskiego i przedmiotów praw pokrewnych, uznając je za niekorzystne i nadmiernie obciążające obiekty. Brało też udział w spotkaniach na temat sytuacji w turystyce, założeń do nowej ustawy o usługach turystycznych, zmian do rozporządzeń dotyczących turystyki. W dyskusji na zebraniu SZORT podkreślano, że należy bacznie obserwować pojawiające się projekty legislacyjne, wskazywać na potrzeby zmian obowiązujących przepisów, po prostu być przy stanowieniu prawa bezpośrednio lub pośrednio dotyczącego turystyki.

Zdaniem dyskutantów trzeba utrzymywać dobre kontakty z Departamentem Turystyki MSiT, parlamentarzystami, organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi oraz agendami unijnymi, w tym z Dyrekcją Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej. Jednak konieczne jest również wypracowanie skutecznej formuły kontaktu z gestorami bazy, przedstawicielami samorządców lokalnych, punktami informacji turystycznej w celu pozyskania nowych członków i obiektów do rekomendacji, bo - jak mówiono: razem możemy więcej.

Walne Zebranie Członków udzieliło absolutorium ustępującym władzom oraz wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Przewodniczącym Stowarzyszenia został - ponownie - Franciszek Ciemny, wiceprzewodniczącym - również ponownie - Włodzimierz Banasik. W skład zarządu wszedł - jak dotychczas - Michał Kolankiewicz. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Jarosława Strasia - ponownie przewodniczący, Jakuba Rutkiewicza - wiceprzewodniczący, Danuta Olejnik - sekretarz.

www.szort.com.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit