Medialny patronat Aktualności Turystycznych

Tradycyjne spotkanie branży turystycznej w Augustowie

Założenia Zintegrowanego Programu Rozwoju Turystyki Obszaru Kanału Augustowskiego i dorzecza Niemna, Czarnej Hańczy i Rospudy przedstawił Cezary Cieślukowski, członek  Zarządu Województwa Podlaskiego

Pod honorowym patronatem Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej i Marszałka Województwa Podlaskiego odbyła się w Augustowie w dniach od 18 do 20 maja dwudniowa impreza turystyczno-promocyjna „VI Spływ Kajakowy Branży Turystycznej”. Rozpoczęła ją konferencja „Kształtowanie przestrzeni turystycznej transgranicznego produktu turystycznego:  Kanał Augustowski - wodny cud natury”.

Aktualności Turystyczne, wespół z TVP Białystok, TV Białystok, Radiem Białystok, Rynkiem Podróży oraz Wiadomościami Turystycznymi przyjęły patronat medialny nad tym, ważnym w kalendarzu branży turystycznej wydarzeniem.

Organizatorami międzynarodowej konferencji i cyklicznej imprezy promocyjno-turystycznej była Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna i Polska Izba Turystyki. Współorganizatorami: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”. Partnerami: Konsulat Generalny Republiki Białoruś w Białymstoku oraz „Grodnoinvest” Wolna Strefa Ekonomiczna – Białoruś.

Udział w konferencji i spływie wzięli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, przedstawiciele instytucji mających wpływ na rozwój turystyki w obszarze Kanału Augustowskiego, samorządowcy z województwa podlaskiego, zaproszeni goście i branża turystyczna z Białorusi oraz branża turystyczna z całej Polski – reprezentanci woj. podlaskiego, wielkopolskiego, pomorskiego, śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego i warmińsko-mazurskiego.

Kanał Augustowski – wodny cud natury

Konferencja była kontynuacją działań zmierzających do stworzenia silnej marki – Kanał Augustowski, adresowanej do wszystkich przedstawicieli kluczowych instytucji i środowisk mających wpływ na kształtowanie śródlądowych dróg wodnych, przedstawicieli resortów infrastruktury, środowiska i rozwoju regionalnego, administracji samorządowej oraz branży turystycznej i organizacji pozarządowych. W konferencji wzięli udział uczestnicy z całej Polski, a z uwagi na jej transgraniczny charakter swą obecnością zaszczycili ją  goście z Białorusi, m.in. z Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Administracji SEZ „Grodnoinwest” w Grodnie, Grodzieńskiego Oddziału Obwodowego Organizacji Społecznej „Państwowego Związku Turystyczno-Sportowego”, Aparatu Rady Ministrów Republiki Białorusi, Departamentu Sportu i Turystyki Obwodu Grodzieńskiego. Trudno przecenić znaczenie tego spotkania dla poprawy współpracy polsko-białoruskiej w zakresie rozwoju oferty turystycznej po obu stronach granicy Kanału Augustowskiego.

Konferencja, jak również planowane działania, wpisują się w realizację „Strategii zintegrowanego markowego produktu Kanał Augustowski, jako elementu produktu międzynarodowego” wydanej w 2005 roku przez PART S.A. na zlecenie Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Poprzez cykliczność imprezy planuje się w dużej mierze wykorzystać opracowaną strategię modyfikując i dostosowując ją do obecnych realiów.

20 kilometrów na trasie Polska-Białoruś

20-kilometrowa trasa przebiegała unikatowym w skali światowej, transgranicznym obiektem wodnym – Kanałem Augustowskim, na trasie Polska – Białoruś, a konkretnie na odcinku śluza Kurzyniec – śluza Dąbrówka – śluza Kurzyniec / fot.: Danuta Matelak (dobry moment.net)Tegoroczny majowy spływ, za przebieg którego bezpośrednio odpowiadała i koordynowała go firma „Szot” z Augustowa, różnił się od poprzednich. Miał charakter międzynarodowy, a jego 20-kilometrowa trasa przebiegała unikatowym w skali światowej, transgranicznym obiektem wodnym – Kanałem Augustowskim, na trasie Polska – Białoruś, a konkretnie na odcinku śluza Kurzyniec – śluza Dąbrówka – śluza Kurzyniec.

W piękny słoneczny ranek ponad 60 kajakowych załóg w żółto-granatowych barwach ruszyło na niezapomniany spływ. Na trasie można było podziwiać wspaniałe krajobrazy, zarówno po stronie polskiej, jak i białoruskiej. Na słowa uznania zasłużyła ekipa ratowników, która towarzyszyła uczestnikom spływu i dbała o ich bezpieczeństwo.

Dużą atrakcją był regionalny obiad w przerwie spływu, na terenie Białorusi. Gościnność wschodnich przyjaciół zauroczyła wszystkich. Wspaniałej kuchni towarzyszyły występy regionalnego zespołu, słońce i niezapomniana przyroda. Po powrocie ze spływu, wieczorem, uczestników czekała kolejna atrakcja – rejs statkiem papieskim po augustowskich jeziorach. I, jak co roku – dobre jedzenie, muzyka, tańce uprzyjemniały nastrojową augustowską noc na pokładzie. Było to duże logistyczne wyzwanie, zdane przez organizatorów celująco.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit