Medialny patronat Aktualności Turystycznych

W maju branża turystyczna spotyka się w Augustowie

Pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, Marszałka Województwa Podlaskiego,  Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polskiej Izby Turystyki odbędzie się w Augustowie trwająca od 13 do 15 maja  trzydniowa impreza  turystyczno-sportowa pod nazwą „V Spływ i Zawody Kajakowe Branży Turystycznej”. Rozpocznie ją konferencja „Turystyka wodna w Polsce – wyzwania zrównoważonego rozwoju”.

Aktualności Turystyczne przyjęły patronat medialny nad tym, ważnym w kalendarzu branży turystycznej wydarzeniem.

Coroczne augustowskie spotkania organizowane są przez Polską Izbę Turystyki Oddział Podlaski, Urząd Miejski w Augustowie oraz Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT z Augustowa. Dobrze służą one promocji aktywnych form turystyki związanych z wykorzystaniem akwenów wodnych, w tym popularyzacji spływów kajakowych, które mogą być zarówno samodzielnym produktem turystycznym lub też stanowić element innych produktów turystycznych, w tym turystyki przyrodniczej, krajoznawczej, miejskiej.

Wartością augustowskich spotkań jest możliwość wymiany doświadczeń i wspólnej debaty o problemach w realizacji regionalnych projektów związanych z rozwojem turystki wodnej.  Uczestniczą w nich przedstawiciele polskich, a także litewskich i białoruskich firm turystycznych, osoby reprezentujące ministerstwa, organizacje turystyczne, instytucje mające wpływ na gospodarkę turystyczną oraz media i prasę branżową.

Tegoroczna konferencja jest kontynuacją ubiegłorocznej i poświecona zostanie analizie turystyki wodnej w Polsce, przedstawieniu jej stanu obecnego, a także planowanym inwestycjom, ocenie potrzeb tego sektora turystyki i stanu zagospodarowania dróg wodnych oraz zintegrowaniu programów związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska. Istotną kwestią jest też promocja turystyki wodnej jako głównego produktu turystycznego obszarów nadwodnych, a także wyzwania dla turystyki wodnej.

Konferencji towarzyszy spływ kajakowy szlakami wodnymi Pojezierza Augustowskiego. W tym roku z nurtem rzeki Rozpudy. Punktem finałowym imprezy będą tytułowe zawody kajakowe na wodach Jeziora Białego. Ubiegłoroczne poprowadził Kajetan Broniewski, medalista olimpijski z Barcelony, szef misji olimpijskiej w Pekinie 2008. Pamiętając emocje, jakie towarzyszyły rywalizacji na torze kajakowym, jesteśmy pewni, że i tym razem ich nie zabraknie, i – oczywiście- kibiców gorąco dopingujących zawodników, którzy staną na starcie.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit