Największy projekt szkoleniowy POT

Właśnie ruszyła rekrutacja

Polska Organizacja Turystyczna wspólnie z firmą  Ecorys Polska zapraszają na cykl bezpłatnych, ogólnopolskich szkoleń marketingowych, poświęconych praktycznej wiedzy z zakresu najpopularniejszych narzędzi promocyjnych  i PR.

Właśnie ruszyła rekrutacja na szkolenia realizowane w ramach Projektu 6.3 „Promujmy Polskę Razem” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (komponent C, podprojekt „Transfer wiedzy – seminaria i warsztaty”). Rekrutacja odbywa się głównie poprzez dedykowaną stronę internetową  http://szkolenia.pot.ecorys.pl/.

Szkolenia, z których pierwsze odbędzie się w Olsztynie w dniach 14-15 lipca, będą trwały do połowy kwietnia 2012 r.

Na ten największy w dotychczasowej historii Polskiej Organizacji Turystycznej projekt szkoleniowy będą się składały następujące elementy:

- Zorganizowanie i przeprowadzenie 48 dwudniowych szkoleń regionalnych (po 3 w każdym z 16 województw) w układzie: 34 szkolenia w 2011 roku i 14 szkoleń w pierwszej połowie 2012 roku oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych na potrzeby platformy e-learningowej;

- Zorganizowanie 2 jednodniowych szkoleń centralnych (w Warszawie); pierwszego – w drugiej połowie 2011 roku, drugiego – w pierwszej połowie 2012 roku;

- Opracowanie, druk i dystrybucja materiałów poszkoleniowych.

Szkolenia poruszą zagadnienia dotyczące m.in. e-marketingu, media relations (z wyłączeniem e-media relations, któremu poświęcone jest osobne szkolenie), współpracy z agencjami reklamowymi, badań marketingowych w turystyce, tworzenia systemu informacji turystycznej w gminie i regionie, możliwości pozyskiwania do gminy/regionu inwestycji wpływających na zwiększenie jej atrakcyjności turystyczne. Celem organizatorów jest wyposażenie uczestników szkoleń w praktyczne umiejętności tworzenia podstaw strategii komunikacji, samodzielnej obsługi organizacji w zakresie relacji z mediami oraz pogłębienie wiedzyz marketingu turystycznego, budowania marki, komunikacji reklamowej oraz wiele innych.

Pierwszeństwo w dostępie do szkoleń będą mieli pracownicy i członkowie instytucji odpowiedzialnych za marketing turystyczny w danym regionie: pracownicy i członkowie ROT i LOT; pracownicy komórek odpowiedzialnych za promocję turystyczną w Urzędach Marszałkowskich; pracownicy i członkowie Convention Bureaus; pracownicy komórek odpowiedzialnych za promocję turystyczną jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) niższego szczebla; pracownicy punktów Informacji Turystycznej; Lokalne Grupy Działania.

Każda z grup szkoleniowych będzie liczyć maksymalnie 25 osób. W każdym szkoleniu może uczestniczyć więcej niż jedna osoba z danej instytucji. O udziale w szkoleniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy program i harmonogram szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie http://www.szkolenia.pot.ecorys.pl. W razie jakichkolwiek pytań – kontakt z p. Katarzyna Grab – ECORYS Polska, tel.: 22/ 339-45-18, e-mail: katarzyna.grab@ecorys.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit