Konferencja „it” w POT

Warto starać się o gwiazdki kategoryzacyjne

Spotkanie w POT…Więcej »

W siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej miały miejsce wspólne obrady Zarządu Forum Informacji Turystycznej oraz Zespołu Roboczego ds. Informacji Turystycznej — działającego przy Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.

Tematyka spotkania poświecona została między innymi wprowadzeniu certyfikacji informacji turystycznej w Polsce w sezonie 2009/2010, omówieniu zaawansowania prac nad aktualizacją podręcznika „Polski system informacji turystycznej” oraz wykorzystaniu dla rozwoju informacji turystycznej w Polsce środków komponentu B z Działania 6.3. PO IG.

W naradzie uczestniczyli członkowie Zespołu Roboczego d/s Informacji Turystycznej: Maria Fudała, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna; Piotr Mielec, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna oraz Piotr Sölle, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego. Z ramienia Forum Informacji Turystycznej wzięli udział: przewodniczący FIT Marcin Pałach, Tarnowskie Centrum Informacji Turystycznej; Agnieszka Sobańska, Włocławska Informacja Turystyczna; Barbara Tekieli, Stołeczne Biuro Turystyki; Wojciech Dziąbek, Urząd Miejski w Zawierciu i Jacek Idzikowski, Departament Współpracy Regionalnej POT. Kierownictwo Polskiej Organizacji Turystycznej reprezentowała wiceprezes Elżbieta Wąsowicz-Zaborek oraz prowadzący spotkanie Cezary Molski, dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT.

Środki z Działania 6.3 PO IG dla „it”

Postanowienie o prowadzeniu kategoryzacji centrów informacji turystycznej jest wynikiem ustaleń dokonanych przez Departament Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej wspólnie z Zarządem Forum Informacji Turystycznej oraz Zespołem Roboczym ds. Informacji Turystycznej powołanym przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych. Procedurze kategoryzacyjnej poddane zostaną Centra „it”, które wypełnią i skierują stosowny wniosek do regionalnej organizacji turystycznej. Przeprowadzi ją komisja wyłoniona przez ROT. Będzie ona decydować o liczbie przyznawanych placówkom „it” umownych gwiazdek kategoryzacyjnych lub ich odpowiedników określających stwierdzony sposób oznaczenia i standard wyposażenia placówek oraz zakres i poziom obsługi klientów. O fakcie skategoryzowania centrum informowała będzie turystów naklejka umieszczona w widocznym miejscu przy wejściu oraz oprawny w ramy oficjalny dokument potwierdzający komisyjnie przyznaną kategorię. Nie dokonano jeszcze wyboru najwłaściwszego projektu graficznego obu elementów informacyjnych. Najprawdopodobniej zostanie na nich uwidoczniona liczba przyznanych gwiazdek, logo ROT odpowiedzialnej za ich przyznanie oraz symbol polskiej turystyki, czyli graficzny znak Polska z charakterystyczną falką morską, górskimi szczytami i koroną drzewa.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit