Konferencja „it” w POT

Warto starać się o gwiazdki kategoryzacyjne

Skategoryzowane centra i punkty informacji turystycznej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie zakupu sprzętu technicznego i wyposażenia placówek służących podniesieniu jakości obsługi klientów. Pieniądze na zakup pochodziły będą ze środków Działania 6.3 PO IG, którego beneficjentem jest Polska Organizacja Turystyczna.

System „it” w teorii i praktyce

Uczestnicy warszawskiego spotkania poczynili również uzgodnienia ukierunkowujące tok prac redakcyjnych nad aktualizacją podręcznika „Polski System Informacji Turystycznej”. Poprzednie wydanie ukazało się drukiem w roku 2003 jako praca zbiorowa zespołu specjalistów. Jednym z autorów był Jacek Idzikowski, który obecnie kieruje pracami redakcyjnymi drugiego, poszerzonego i uzupełnionego wydania tej cennej pozycji z zakresu informacji turystycznej.

Ożywioną dyskusję wywołał temat niezwykle istotny dla spójności polskiego systemu informacji turystycznej, jakim jest realizacja planów rozwoju portalu narodowego polska.travel. Mikołaj Plichta, dyrektor Departamentu Nowych Technologii POT poinformował o zastosowanych rozwiązaniach informatycznych, które pozwolą na zespolenie zawartości istniejących baz regionalnych z portalem narodowym. Obecni uznali to za ważną deklarację, ponieważ do tej pory w wielu przypadkach różnice konfiguracji systemowych wynikające z nieracjonalnego braku współpracy twórców regionalnych portali - uniemożliwiają wzajemną komunikację pomiędzy pamięcią serwerów i bezbłędną wymianę zgromadzonych danych.

Ocenią bezstronnie naszą pracę

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit