Pod honorowym patronatem POT

Wawrzyn Polskiej Turystyki dla najlepszych przedsiębiorców

Polska Organizacja Turystyczna objęła honorowym patronatem Ogólnopolski Program Certyfikacji Wawrzyn Polskiej Turystyki. Jego inicjatorem i organizatorem jest Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki i ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, uczelnia wyspecjalizowana od lat w kształceniu kadr w dziedzinie turystyki, ekonomii i politologii.

W kapitule programu zasiadają między Katarzyna Sobierajska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki; Jan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki; bp Edward Janiak, przewodniczący Rady ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek Episkopatu Polski; dr Jacek Olszewski, dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej; prof. Marek Kwiatkowski dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie; Alex Kloszewski, dyrektor Hospitality Department Colliers International Warsaw; prof. Janusz Merski, rektor ALMAMER. 


Zdobywcami Certyfikatu „Wawrzynu” mogą stać się te podmioty, które w szczególny sposób wpływają na kształtowanie społecznych i rynkowych relacji opartych na wzajemnych korzyściach kulturowych, prawnych i ekonomicznych. Organizatorzy programu chcą honorować w pierwszej kolejności tych, którzy przyczyniają się do poszerzania pozytywnych funkcji turystyki, zarówno w odniesieniu do konsumentów, jak też gospodarki rynkowej. 


W pierwszym etapie organizatorzy Programu oczekują zgłoszeń ze strony przedsiębiorstw gospodarki turystycznej i wypełnienia ankiety samooceny – w terminie do 30 września br. (ankieta ta dostępna jest na stronie www.wawrzynpolskiejturystyki.pl).
Przedsiębiorstwa zakwalifikowane do drugiego etapu, spełniające warunki Programu „Wawrzyn” zostaną poddane weryfikacji ze względu na efekty, jakie zgłoszone przez nie przedsięwzięcia przyniosły klientom i (lub) społeczności lokalnej.
Wśród korzyści z uczestnictwa w Programie należy wymienić: wzmocnienie pozycji firmy na rynku; zweryfikowanie i wspieranie procesów związanych z obsługą klienta; kształtowanie prestiżu firmy; ułatwianie pozyskiwania najlepszych pracowników; umacnianie pozycji firmy wobec konkurencji; uwiarygodnianie firmy jako partnera w biznesie, korzystanie z promocji prowadzonej przez organizatorów. 


Najlepsi uzyskają Statuetki „Wawrzyn Polskiej Turystyki” i Honorowe Certyfikaty Jakości, a także możliwość posługiwania się Godłem Programu w celach marketingowych przez jeden rok.
(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit