Wiedza, produkt i współpraca

Przedstawicieli lokalnej branży, gości powitali Krystyna Hartenberger-Pater, dyrektorka pomorskiej ROT  i Jacek Janowski, wicedyrektor DWR POT

Za nami pierwsze, z cyklu 16 szkoleń, realizowanych Przez Polską Organizację wraz Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi i Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi w ramach projektu „Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu w turystyce". Z całą pewnością możemy poinformować, że falstartu nie było.

Po pierwsze ziemia Kociewska ugościła przybyłych znakomitymi warunkami do pracy. W murach www.fabrykasztuk.tczew.pl przy doskonałej frekwencji przedstawicieli lokalnej branży, gości powitali Krystyna Hartenberger-Pater, dyrektorka Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej i Jacek Janowski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT. Przedstawili oni plan dnia, dzieląc obrady na panel merytoryczny i panel dyskusyjny. Postawili tezę, iż trójstopniowy system zarządzania POT-ROT-LOT świetnie realizuje się właśnie na Pomorzu, a przykładem tego jest chociażby organizacja tego spotkania przez Polską Organizację Turystyczną, -Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną oraz Lokalną Organizację Turystyczną Kociewie.

W ramach panelu merytorycznego uczestnicy szkolenia wysłuchali wykładów ekspertów w precyzyjnie dobranych prezentacjach. „Preferencje cudzoziemca czyli jak przyciągnąć Niemca – analiza i prognoza podróży turystycznych mieszkańców Niemiec" – to Jan Wawrzyniak, dyrektor Zagranicznego Ośrodka POT w Berlinie. Przedstawił on dużo praktycznych informacji na temat upodobań, preferencji i wyborów klienta z Niemiec, szczególnie w kontekście pozyskiwania turystów z poza „grupy sentymentalnej". Wystąpienie okraszone anegdotami przyciągnęło uwagę i sprowokowało słuchaczy do aktywności w formie zadawania pytań. Następnym prelegentem był Adrian Pietraszkiewicz szef kreacji, członek zarządu agencji Fenomen z wykładem; „Jak sprzedać 200000 biletów lotniczych przez Facebooka, czyli wróżenie z Exela". Niezwykle interesujące informacje, obalające mit skutecznej, darmowej reklamy na FB. Trudny wykład dał nowy obraz mediów społecznościowych, jako narzędzia do analiz, celnego targetowania i planowania skutecznych kampanii komunikacyjnych. I ostatni wykład w tej części,  Anny Proszowskiej – Sali pt: „Promocja turystyczna musi zachwycać i SPRZEDAWAĆ". Prezentacja wzbogacona wieloma ciekawymi przykładami, pokazała zebranym wagę obserwacji trendów, utożsamiania się z produktem turystycznym, bycia jego częścią. Mówiła o wyrazistości w przekazywaniu informacji, skupianiu się na sprzedaży wykorzystującej wrażenie zmysłowei doświadczenia. Tematy paneli należy określić jako bardzo interesujące a panelistów, jako niezwykłe osobowości.

Następnym zaplanowanym punktem szkolenia była debata. Na sali można było wyczuć emocje ze względu na uczestnictwo przedstawicieli podmiotów, które we wspólny mianownik mają wpisaną współpracę, choć jak wiemy często, to co powinno łączyć, dzieli. Uczestnikami debaty moderowanej przez Huberta Gonerę dyrektora zarządzającego agencją Landbrand byli przedstawiciele branży turystycznej i władz samorządowych skupionych w ROT LOT i LGD w osobach; Marta Chełkowska (dyrektor Departamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Prezes PROT), Anna Zbierska (szefowa Biura Promocji Miasta Gdańska), Łukasz Wysocki (prezes Gdańskiej Organizacji Turystycznej), Mateusz Ankiersztejn (właściciel Hotel Bazuny w Kościerzynie), Włodzimierz Wolski (szef Centrum Informacji Turystycznej w Ustce), Marek Modrzejewski (kierownik biura Lokalnej Grupy Działania Wstęga Kociewia) oraz Piotr Kończewski (dyrektor biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE).

Prowadzący debatę zarysował kompetencje poszczególnych podmiotów. Marką regionu, wspólną dla wszystkich, powinien zajmować się Urząd Marszałkowski a ściśle Departament Turystyki i Promocji. Promocja regionalna leży w rękach Regionalnej Organizacji Turystycznej, określone formy czy rodzaje turystyki reprezentowane są przez konsorcja czy klastry. Z kolei tworzeniem produktu turystycznego i jego komercjalizacją powinny zajmować się Lokalne Organizacje Turystyczne. W końcu atrakcje turystyczne i komplementarne usługi stanowiące sól turystyki, tworzy branża turystyczna.

Debata pokazała kilka modeli działania, oryginalnych i odbiegających formą od ogólnie przyjętej definicji. Mamy bowiem na Pomorzu dwa rodzaje Lokalnych Organizacji Turystycznych; LOT w Ustce – powstał i opiera swoją działalność na inicjatywie branży wyłącznie. Włodzimierz Wolski - „Początkowo zadbaliśmy o środki obrotowe. Teraz prowadzimy działalność gospodarczą, cały dochód przeznaczając na działalność statutową." Członkami LOT Ustka jest blisko 180 podmiotów tworzących spójne produkty turystyczne, prowadząc promocję na swoim terenie. Dysponują dużym budżetem i kompetencjami, mają wpływ na decyzje samorządu. Trudno się zatem dziwić, że samorząd aplikuje do bycia w LOT. Zgoła inną formułę przyjął LOT Kociewie. Zrzesza wyłącznie 19 samorządów. „Dzięki składce samorządowców mamy pokaźne środki na promocje regionu. Stanowimy katalizator działań branży w zakresie budowania produktu turystycznego, często o znaczeniu ponadregionalnym" – mówił Piotr Kończewski (dyrektor biura Lokalnej Organizacji Turystycznej KOCIEWIE). Znaczącym partnerem na mapie działań w regionie są Lokalne Grupy Działania – prężnie rozwijające się organizacje pozarządowe. Marta Chełkowska dyrektor Departamentu Turystyki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – opowiedziała o funkcjonowaniu „macierzy" w kilku projektach: Pomorskie Trasy Rowerowe, Kajakiem przez Pomorze, Pętla Żuław. Kompleks działań na poszczególnych poziomach kompetencji składa się w spójną całość. Model wygląda następująco: samorząd województwa ma rolę inspirującą, opracowuje dokumentację, następnie samorządy lokalne organizują finansowe w tym unijne, realizują inwestycje. Powstaje atrakcja turystyczna, jej komercjalizacja, budowanie produktu turystycznego to zadanie branży turystycznej zrzeszonej w Lokalnych Organizacjach Turystycznych. Rolę spajającą bierze na siebie Regionalna Organizacja Turystyczna. On też zajmują się promocją na poziomie ogólnopolskim. Na Pomorzu ten model działa. W dużej mierze dzięki mądrym, nastawionym na współpracę ludziom. Dzięki woli politycznej i energii sektora prywatnego.

Na koniec głos zabrała Elżbieta Wąsowicz Zaborek Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej i podziękowała za dobrą organizację. Nie wszędzie tak jest jak na Pomorzu, tu świetnie widać jak można nie czekając na pieniądze z dotacji/składek wypracować model inicjacji, realizacji, komercjalizacji produktu turystycznego. Następne szkolenie z cyklu „Wiedza, Produkt i współpraca" już 22 maja w Małopolsce.

Informacja: Departament Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit