Korekta procedur wizowych

Wniosek Rady POT do Ministra Spraw Zagranicznych

Od 25 do 26 kwietnia 2013 roku, w Lublinie, miało miejsce posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej z udziałem władz województwa, przedstawicieli izb samorządu gospodarczego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz służb konsularnych. Jednym z głównych tematów obrad były obecne procedury wizowe.

Przewodniczący Rady POT Jan Korsak upoważniony przez wymienione gremia skierował list do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Dotyczy on konieczności wprowadzenia organizacyjnej korekty w szczegółowych procedurach wizowych, którym  poddawani są turyści z krajów nie należących do strefy Schengen. Problem szczególnie silnie występuje w odniesieniu do turystów z Rosji, Białorusi i Ukrainy korzystających z usług touroperatorskich. List zawiera umotywowany wniosek branży turystycznej, aby w obecnie toczącym się postępowaniu przetargowym mającym wyłonić nowego operatora Centów Wizowych – wprowadzić zmianę wyłączającą certyfikowane firmy touroperatorskie z obowiązku korzystania z pośrednictwa Centrów Wizowych. Biura turystyczne spełniają bowiem potencjalnie identyczną do Centrów Wizowych funkcję organizacyjną. Gromadzą indywidualne wnioski wizowe i przedkładają  je w wymaganej formie do decyzji konsulów.

Pośrednictwo Centrów Wizowych usprawniło obsługę turystów indywidualnych, zarazem jednak skutecznie paraliżują działalność touroperatorów. Rola Centrów Wizowych sprowadza się w przypadku firm turystycznych do roli listonosza przenoszącego pocztę z własnego biura do pomieszczeń konsulatu każąc sobie za tę usługę słono płacić - w wielu przypadkach kwotę przekraczającą handlową marżę organizatora wycieczki. Obecne realia doprowadzają do postępującego katastrofalnie spadku zorganizowanej turystyki grupowej do Polski, czego skutkiem jest znaczące ograniczenie eksportu usług turystycznych, zmniejszenie w naszym kraju dochodów wielu grup zawodowych i gałęzi gospodarki, które korzystają na wzroście przyjazdów turystycznych do Polski.

Zgodnie z realizowaną wieloletnią strategią marketingową, POT przystępuje w tym roku do intensywnej kampanii, której głównymi odbiorcami są ukraińscy i rosyjscy touroperatorzy oraz przedstawiciele mediów w tych krajach. Wniosek kierowany przez Radę POT poddaje pod uwagę Ministra Spraw Zagranicznych możliwość negatywnych skutków paradoksu niekonsekwencji organizacyjnej. Podczas gdy narodowa agenda, wyspecjalizowana w międzynarodowym marketingu, dokładała będzie starań, aby skutecznie motywować mieszkańców Rosji i Ukrainy do jak najliczniejszego korzystania z turystycznych ofert przyjazdów do Polski – służby konsularne naszego kraju zrażały będą touroperatorów utrudnieniami procedur wizowych. Ważne dla stanu polskiej gospodarki turystycznej byłaby możliwość wprowadzenia korekt w tych procedurach jeszcze w tym roku, przed szczytem letniego sezonu wyjazdów urlopowych.

 

 

 

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit