60 lat PTTK

Wspólna pasja wędrowania i krzewienia chlubnych wartości etycznych

W imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego aktu dekoracji zasłużonych działaczy PTTK  dokonał prof. Roman Kuźniar/ fot.: Archiwum POT

Dostojna reprezentacja członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego oraz liczne grono szacownych gości wypełniły sale Centrum Olimpijskiego w Warszawie podczas uroczystości jubileuszu 60-lecia tej cenionej organizacji społecznej. Patronat honorowy nad obchodami przyjął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

- Dzień jubileuszu spina klamrą okres działalności jednej z najstarszych organizacji pozarządowych. Z wielkim historycznym przywiązaniem do polskości, przywiązaniem do kraju, w którym żyjemy i pracujemy, którego  piękno przychodzi nam poznawać, i którego  jesteśmy ambasadorami. Kierunek naszej pracy wyznacza kilka dat. Rok 1873 - powstanie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, rok 1906 - utworzenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i 18 grudnia, przed sześćdziesięcioma laty, zjednoczenie tych organizacji w Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – mówił witając przybyłych prezes PTTK Lech Drożdżyński. Szczególnie gorąco przez obecnych na sali powitani zostali nestorzy organizacji, posiadacze pierwszych złotych odznak honorowych PTTK. Wśród nich  Jerzy Dej, Tadeusz Blejarski i Wanda Skowron.

Ordery i odznaczenia przyznane przez prezydenta RP

Główną częścią uroczystości było nadanie orderów i odznaczeń zasłużonym działaczom towarzystwa. W imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego aktu dekoracji w asyście pocztów sztandarowych, w błysku fleszy reporterów i świetle kamer, dokonał prof. Roman Kuźniar. Krzyżami Oficerskimi i Kawalerskimi Orderu Odrodzenia Polski oraz  złotymi i srebrnymi Krzyżami Zasługi odznaczone zostały 43 osoby.

Roman Kuźniar gratulując odznaczonym oraz życząc wszystkim członkom towarzystwa powodzenia w realizacji misji przybliżania Polakom piękna ojczystych stron, wyznał, że jako zapamiętale aktywny turysta, szczególnie mocno docenia pracę członków PTTK dbających o infrastrukturę szlaków turystycznych, a także bazę noclegową.  - Ilekroć w trakcie wypraw korzystam z obiektów PTTK, ujmuje mnie tradycyjna gościnność gospodarzy, która daje wędrującemu pewność, że nigdy nie zostanie zawrócony od progu wyjaśnieniem o braku wolnych miejsc – mówił profesor Kuźniar. - Od  Ustrzyk Górnych przez Pięć Stawów, Dolinę Chochołowską, Góry Izerskie, nigdy żaden z obiektów mnie nie zawiódł, nawet gdy tłumnie wypełniali go turyści. W hotelu czy schronisku PTTK strudzony wędrowiec zawsze znajdzie choćby metr wolnej podłogi, może liczyć na szklankę gorącej herbaty zimą i chłodnego napoju w skwarne lato. Z tak pojmowaną dbałością o gościa spotykałem się w obiektach PTTK, podczas kiedy gdzie indziej odprawiano mnie z kwitkiem. Pamiętam o tym i zawsze trzymam się PTTK – deklarował.

Współczesne znaczenie misji PTTK

Wiceprezes POT Elżbieta Wąsowicz-Zaborek przekazała prezesowi Lechowi Drożdżyńskiemu list  skierowany do członków PTTK przez prezesa POT Rafała Szmytke / fot.: Archiwum POT Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki Maria Napiórkowska podsumowała wydarzenia związane z jubileuszem PTTK wpisujące się w dyskusję nad turystyczną Polską oraz jej miejscem w kraju i Europie. W przekazanym na ręce prezesa Drożdżyńskiego liście wiceminister Katarzyna Sobierajska podkreśliła współczesne znaczenie misji PTTK  w jej sześćdziesięcioletniej historii. - W dobie integracji europejskiej i otwartych granic idea krzewienia w społeczeństwie zainteresowania ziemią ojczystą nabiera nowego szczególnego wymiaru. To właśnie teraz ważna jest świadomość naszej historii w obecnym kształcie Europy, wyjątkowości  polskiego krajobrazu oraz ludzi, którzy ten kraj tworzą – stwierdziła minister Sobierajska.

Polską Organizację Turystyczną w trakcie uroczystości w Centrum Olimpijskim reprezentowała wiceprezes Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, która w oficjalnym wystąpieniu, w imieniu prezesa POT Rafała Szmytke, skierowała do członków PTTK wyrazy uznania za wkład w rozwój turystyki w Polsce. - Dzięki Państwa doświadczeniu i zaangażowaniu w organizację wydarzeń propagujących podróże po Polsce, skrót PTTK kojarzy się z kompendium wiedzy o walorach turystycznych naszego kraju. Wyrażam nadzieję, że działalność PTTK będzie dziś, jak i w przyszłości równie owocna w procesie upowszechniana wyjazdów po kraju, łączących cele krajoznawcze, edukacyjne i rekreacyjne. Liczę, iż dalsza współpraca PTTK z Polską Organizacją Turystyczną będzie nadal przebiegać tak, że wspólnie będziemy kształtować kierunki rozwoju polskiej turystyki – mówiła prezes POT.

Józef Ratajski, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki wręczył prezesowi Lechowi Drożdżyńskiemu najbardziej wartościową dla biznesu turystycznego honorową nagrodę – Globusa Polskiej Izby Turystyki / fot.: Archiwum POTLech Drożdżyńki przyznał, że uważa współdziałanie z POT za nad wyraz ważne,  podkreślił  istotny wkład w codzienną pracę regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych wnoszony przez działaczy PTTK będących członkami tych podmiotowych dla rozwoju i promocji polskiej turystyki stowarzyszeń.

Honorowa nagroda od polskiego biznesu turystycznego

Polska Izba Turystyki w uznaniu niezwykłego dorobku w wypracowaniu i upowszechnianiu krajoznawczego programu turystyki, który obejmuje wszystkie formy jej uprawiania – przekazała  członkom PTTK w roku jubileuszu, najbardziej wartościową dla biznesu turystycznego, honorową nagrodę – Globusa Polskiej Izby Turystyki. Stylizowaną statuetkę wręczył prezesowi Lechowi Drożdżyńskiemu, wiceprezes PIT Józef Ratajski.  W ten sposób polscy przedsiębiorcy turystyczni symbolicznie podziękowali za wielki wkład w rozwój gospodarki turystycznej, tworzenie warunków i postaw motywujących rodaków do uprawiania Gromkimi brawami i bukietami róż witani byli nestorzy PTTK,  wśród nich  Jerzy Dej / fot.: Archiwum POTturystyki tak w ojczystym kraju, jak i skłaniających do odkrywania turystycznych walorów miejsc poza jego granicami. Czyniąc to PTTK wpisuje się w kreowanie udanych pomysłów przygotowywanych ofert dla turystów polskich i zagranicznych, którymi Polska może konkurować na  międzynarodowym  rynku turystycznym.

Kronika  minionych sześćdziesięciu lat

PTTK od dnia powołania 18 grudnia 1950 roku, rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach, od turystyki pieszej - górskiej i nizinnej, poprzez kolarską, kajakową, żeglarską, konną i narciarska, aż po motorową. W czasie sześćdziesięciu lat w jej szeregach znaleźli się ludzie, których różniły przekonania polityczne  i  światopogląd, ale dla których życiowym wyborem stała się wspólna pasja wędrowania i poznawania ojczystego kraju, realizacja misji popularyzacji narodowej turystyki i krzewienia chlubnych wartości etycznych. Reprezentatywną kroniką dokumentującą minione sześćdziesiąt lat jest towarzysząca jubileuszowemu spotkaniu, godna uwagi i polecenia także po jego zakończeniu, wystawa  „Polskich turystów-krajoznawców portret własny”, którą od połowy listopada można oglądać w Centrum Olimpijskim w Warszawie.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit