Wywiady

Współpraca z regionami jest osią naszej działalności

Publikujemy dwa wywiady, które w kwietniu ukazały się na łamach cenionego tytułu branżowego Rynek Podróży. Redaktor naczelny pisma Jan Wysokiński rozmawia z Elżbietą Wąsowicz-Zaborek, wiceprezesem Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Cezarym Molskim wicedyrektorem Departamentu Współpracy Regionalnej POT o efektach współpracy tej ważnej agendy rządowej z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.

Jan Wysokiński: - Od pierwszych lat działalności POT akcentowana była współpraca z regionami, szczególnie z regionalnymi organizacjami turystycznymi. Dlaczego jest ona taka ważna?

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek: - Razem tworzymy system promocji i informacji turystycznej w Polsce. Regionalne organizacje turystyczne są więc naszymi naturalnymi partnerami w tym podziale zadań, jakie mamy do wykonania. Turystyka tworzy się na poziomie lokalnym, w regionach te inicjatywy i przedsięwzięcia łączone są w większą całość, która jest wykorzystywana promocyjnie, a wszystko to spina Polska Organizacja Turystyczna, prezentując ofertę i wizerunek Polski jako destynacji turystycznej.

W takim ujęciu poszczególne poziomy są w wysokim stopniu zależne od siebie. Silne regionalne organizacje turystyczne powodują, że silniejsza jest także POT. Jeśli w którymś z regionów system nie funkcjonuje prawidłowo, są nieporozumienia, brakuje środków finansowych - automatycznie przekłada się to na naszą możliwość pełnego zaprezentowania potencjału turystycznego Polski.

Przywiązujemy zatem dużą wagę do harmonijnej i dobrej współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi, bowiem bez niej i bez tych organizacji trudno byłoby zapewnić ten efekt końcowy, jakim jest ulokowanie produktów turystycznych na różnych rynkach.

Znajdujemy teraz w regionalnych organizacjach turystycznych partnerów o coraz większych możliwościach działania. Poza silnym ukonstytuowaniem instytucjonalnym, są to również organizacje o mocnej pozycji w regionach, takie, z których zdaniem trzeba się liczyć. W warunkach obecnego rozdania środków unijnych, dysponują one znacznie większymi możliwościami finansowymi, realizują duże projekty. Łączna suma tych wszystkich środków, którymi mogą dysponować ROT, to już potężne kwoty przeznaczane na promocję turystyczną regionów, a tym samym Polski.

Bardzo ważne jest wyposażenie ROT w te niezbędne do działania narzędzia. Chcę jednak zwrócić uwagę na inną jeszcze sprawę - ważne jest, że ROT-y, ich członkowie, zarządy są już świadome, jaką rolę odgrywają w całym systemie promocji i informacji turystycznej. Czasami różnie jeszcze bywa, trudno też przyłożyć jedną miarę do wszystkich, niemniej jednak można powiedzieć, że średnia ocena jest wysoka. Jak sądzę, teraz jest dobry czas, aby wesprzeć proces powstawanie lokalnych organizacji turystycznych, przy współpracy z poszczególnymi ROT. Wpłynęłoby to pozytywnie na wzmocnienie całego systemu. O ile my uważamy ROT-y za kluczowych partnerów, to podobną świadomość powinny mieć również regionalne organizacje, wskazując lokalne organizacje turystyczne jako swych naturalnych partnerów.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit