Certyfikaty POT

Wszystko na sprzedaż

Tadeusz Milik, przewodniczący Forum Turystyki Przyjazdowej ocenił warszawskie spotkanie za udane i wyraził potrzebę kontynuowania cyklicznych spotkań przedstawicieli touroperatorów z gestorami i właścicielami produktów turystycznych/ fot.: Archiwum POT

W przeddzień XV targów „LATO 2010” w sali konferencyjnej Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska odbyły się warsztaty pn. „Pomysł, produkt, sprzedaż, czyli jak wykorzystać produkty turystyczne nie tylko w promocji turystycznej Polski”. Ich organizatorami były Polska Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki i Forum Turystyki Przyjazdowej.

Do wzięcia udziału w warsztatach zaproszeni zostali touroperatorzy i przedstawiciele biur podróży, którym zaprezentowano  wybrane produkty turystyczne posiadające Certyfikat POT przyznany przez kapitułę  kolejnych edycji Konkursu  na Najlepszy Produkt Turystyczny w latach 2003-2009.

W spotkaniu uczestniczyli Elżbieta Wąsowicz-Zaborek, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Józef Ratajski, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki, Paweł Lewandowski, dyrektor Departamentu Instrumentów Marketingowych POT, Tadeusz Milik, przewodniczący Forum Turystyki Przyjazdowej oraz Cezary Molski, dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej POT. Konferencję prowadził Jacek Janowski z DWR POT.

 Przyspieszenie procesu komercjalizacji

 - Rok 1997 był początkiem branżowych dyskusji o polskim produkcie turystycznym – mówiła wiceprezes POT witając przybyłych i przypominając historię tworzenia krajowego produktu turystycznego. - Upłynęło wiele sezonów, zanim pojawił się program Turystyka Wspólna Sprawa, pierwszy w Polsce duży projekt szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji wspierających rozwój turystyki, którego celem była między innymi pomoc w rozwoju produktów turystycznych, i w którym część z Państwa miała okazję uczestniczyć. To był moment, kiedy udało nam się zrozumieć istotę produktu turystycznego. W roku 2010 stoimy przed zadaniem, by istniejące produkty sprzedawać. Mam nadzieję, że ten etap będzie przebiegał szybciej, a do Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Polskiej Organizacji Turystycznej zgłaszane będą oferty spełniające wszystkie wymagane kryteria produktu turystycznego.

Uczestników warsztatów zapoznano z piętnastoma produktami turystycznymi z ośmiu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, śląskiego i małopolskiego.

 Spotkania regionalne

 Tadeusz Milik, przewodniczący Forum Turystyki Przyjazdowej wyraził potrzebę kontynuowania cyklicznych spotkań przedstawicieli touroperatorów z gestorami i właścicielami produktów turystycznych. - Forum Turystyki Przyjazdowej podjęło inicjatywę służącą rozwijaniu współpracy przy sprzedaży ofert produktów turystycznych. Uzupełnieniem prowadzonej dziś prezentacji będą nasze wyjazdowe spotkania w regionach. Łatwiej bowiem sprzedaje się to, co się osobiście poznało. Wierzę, że ten etap zakończy się sukcesem i będziemy mogli kontynuować kampanię sprzedażową z korzyścią dla obu stron – stwierdził Tadeusz Milik.

Pierwsze ze spotkań zapowiadanych przez przewodniczącego FTP odbyło się w połowie kwietnia w ramach Targów Agroturystycznych „Agrotravel” w Kielcach. Frekwencja biur turystycznych nie była tym razem satysfakcjonująca, ale tłumaczy ją dramat wydarzeń 10 kwietnia. Niemniej jednak świętokrzyska ROT doskonale przygotowała konferencję pod względem organizacyjnym. Uczestnikom towarzyszyli świetni lokalni przewodnicy. Touroperatorzy poznali bazę hotelową i restauracje. Odbyli wycieczki do Sandomierza, Opatowa, na Święty Krzyż. Można liczyć, że wiele z propozycji zostanie wprowadzone do ofert biur podróży, bądź wzbogaci oferty zawarte już w katalogach.

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit