Wypromować markę, sprzedać produkt

Fot. Na stoisku promocyjnym...

W fazę organizacyjną weszła koncepcja utworzenia konsorcjum Turystyki Wiejskiej. Wiążąca propozycja przedstawiona została przez Polską Organizację Turystyczną i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w trakcie roboczego spotkania z reprezentantami gospodarstw agroturystycznych uczestniczących w projekcie „Hity Turystyki Wiejskiej".

Wszyscy uczestnicy jednomyślnie wyrazili gotowość aktywnego udziału w przedsięwzięciu. Zawiązała się grupa inicjatywna, która przygotuje ramowy plan działania. Pokierowania pracami podjęła się Mariola Kowalska z Mazowieckiego Sioła „Julianówka". W czerwcu zaplanowano spotkanie założycielskie. Zaproszenie na nie otrzymają wszystkie środowiska zainteresowane rozwojem usług turystycznych na wsi. Pierwszy deklarację udziału złożył w imieniu Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne", obecny na spotkaniu, prezes federacji Wiesław Czerniec. Podobnej akceptacji można oczekiwać ze strony Sieci Najciekawszych Wsi Polskich oraz Sieci Gospodarstw Opiekuńczych. Liczy na to Jacek Janowski, wicedyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej. – Usługi turystyki wiejskiej świadczone są na coraz wyższym poziomie. Ich promocja i sprzedaż będzie łatwiejsza, gdy właściciele gospodarstw agroturystycznych przystąpią do konsorcjum produktowego – mówi Janowski, który podkreśla, także to że tworzenie konsorcjów jest jedną z cech współczesnych czasów. Niezobowiązująco integrują one zarządzających tożsamymi produktami. Pozwalają na osiąganie celów poprzez wspólne przedsięwzięcia w tych obszarach i rodzajach działalności, w których uczestnicy konsorcjum, uznają współdziałanie za uzasadnione, przynoszące więcej korzyści, niż jest to możliwe do osiągnięcia indywidualnie. W rozumieniu filozofii rozwoju krajów Unii Europejskiej reprezentowanej przez Komisję Europejską, konsorcja stanowią ten typ powiązań, który sprawdza się we współczesnej gospodarce najlepiej. Na realizację projektów zgłaszanych przez konsorcja będą, w nowej perspektywie finansowej, przede wszystkim kierowane środki unijne.

Wieś atrakcyjna turystycznie przez cały rok

Filar powstającego konsorcjum - „Hity Turystyki Wiejskiej", jest projektem realizowanym od 2012 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy wykorzystaniu środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W projekcie uczestniczą 33 gospodarstwa. Zostały one wytypowane na zlecenie ministerstwa przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki we współpracy z regionalnymi organizacjami turystycznymi, w konsultacji z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego oraz sekretariatami Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w urzędach marszałkowskich. „Hity" łączy wspólna cecha – wysoka jakość oferty usług agroturystycznych. W ramach projektu objęte one zostały działaniami promocyjnymi, które służą budowaniu rozpoznawalnej marki oraz kreowaniu turystycznego wizerunku rynku całorocznych usług obszarów wiejskich.

Z kolei Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne" ma największe doświadczenie w gronie przyszłych członków konsorcjum. Działa od roku 1996 roku. Jest organizacją ogólnopolską. Patronuje 45. lokalnym i regionalnym organizacjom stowarzyszającym obiekty turystyki wiejskiej. Prowadzi szkolenia, działalność wydawniczą, podejmuje akcje promocyjne. Jednym z głównych zadań Federacji jest kategoryzacja bazy noclegowej na wsi, rekomendacja skategoryzowanych gospodarstw i ich promocja.

Spodziewanym kandydatem konsorcjum będzie Sieć Najciekawszych Wsi Polskich. Jej utworzenie jest pomysłem wojewody opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego, wiceprezesa Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE. Autor koncepcji odwołuje się do wzorów francuskich. W 1981 roku, Charles Ceyrac, burmistrz Collonges-la-Rouge w regionie Limousin, postanowił przeciwdziałać zjawisku postępującego wyludniania terenów wiejskich. Udało mu się przekonać do idei ochrony dziedzictwa kulturowego wsi, kilkudziesięciu burmistrzów francuskich gmin, którzy rok później zawiązali Stowarzyszenie Najpiękniejszych Wsi Francji. Tworzona sieć polskich najciekawszych wsi ma obejmować miejsca atrakcyjne dla turystów zainteresowanych życiem wiejskim, tradycją, ale też współczesnością mieszkańców. Przykładem takich miejscowości jest Gniewino na Pomorzu, które było centrum pobytowym drużyny Hiszpanii w trakcie Euro 2012. O zakwalifikowanie do sieci nie jest łatwo. Wsie muszą spełniać szereg warunków. Przede wszystkim wybijać się ponad przeciętność. Wyróżniać się ładem przestrzennym, cennym zasobem dziedzictwa kulturowego, zabytkami, tradycyjną, spójną zabudową, wiejskim charakterem. Posiadać własny klimat, specyfikę i infrastrukturę gwarantującą właściwy standard pobytu turystów. Wsie ocenia grono ekspertów. Geografowie, ekonomiści, urbaniści i architekci. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Do doświadczeń innego kraju europejskiego, w tym wypadku Holandii, nawiązują „Gospodarstwa opiekuńcze". Oferują usługi seniorom i osobom niepełnosprawnym, a także zapewniają opiekę nad dziećmi. Pobyt obejmuje oprócz noclegów, program zajęć między innymi związanych z codziennymi pracami w gospodarstwie, które pomagają zachować aktywność fizyczną, wprowadzają w doby nastrój, czy też spełniają funkcje terapeutyczne.

Więcej korzyści, niż jest to możliwe do osiągnięcia indywidualnie

Podobnie jak dwa konsorcja utworzone z inicjatywy Polskiej Organizacji Turystycznej, „Zdrowie i Uroda", grupujące uzdrowiska, hotele, ośrodki Wellness i Spa oraz „Polskie Szlaki Kulinarne", w których skład wchodzą podmioty mające ofertę z zakresu Kuchni Polskiej – konsorcjum „Turystyki wiejskiej" będzie dobrowolnym, nieformalnym zrzeszeniem stawiającym sobie wspólny cel, którym jest opracowanie i realizacja planów promocji i tworzenia warunków lepszej sprzedaży w kraju i za granicą polskich produktów agroturystycznych.

W spotkaniu prowadzonym przez Jacka Janowskiego, wicedyrektora Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej uczestniczyli przedstawiciele dziesięciu gospodarstw z grona „Hity Turystyki Wiejskiej". Grażyna Łańcucka i Małgorzata Czernik, Kraina Rumianku, woj. lubelskie; Marian Dudys, Chlebowa Chata, woj. śląskie; Justyna Cierpisz, Babskie Ranczo, woj. opolskie; Agnieszka Oleszczuk, Ziołowy Zakątek, woj. podlaskie; Jan Kułak, Adam Raczkowski, Piątka znad Biebrzy, woj. podlaskie; Janusz Nowak, Karczma Kaliska, woj. wielkopolskie; Mariola Kowalska, Mazowieckie Sioło „Julianówka", woj. mazowieckie; Sława Tarasiewicz, Trzy Świerki, woj. podlaskie; Stanisław Kozubek, Folwark Zrębice. woj. śląskie; Arkadiusz Okoń, Uroczysko Zaborek, woj. lubelskie.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentowały Iwona Korczak, dyrektorka Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej, Elżbieta Karnafel-Wyka, naczelniczka tego departamentu i Katarzyna Orzechowska. Obecna była także Elżbieta Wyrwicz, wicedyrektorka Departamentu Turystki Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Wiesław Czerniec, prezes Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne". Prezentację wprowadzającą w zagadnienia konsorcjów, przedstawiła liderka projektu „Konsorcja produktowe" w Polskiej Organizacji Turystycznej Kamila Łuczyńska-Wilczek, która udziela wyczerpujących informacji, niezbędnych zainteresowanym, potencjalnym członkom. Konieczną wiedzę można uzyskać dzwoniąc pod numer 48 (22) 536 70 86 bądź komunikując się poprzez pocztę e-mail kamila.luczynska-wilczek@pot.gov.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit