Polski System Informacji Turystycznej

Zestawy PC dla mazowieckich „it”

Symboliczne dokumenty potwierdzające akt przekazania zestawów komputerowych odebrał z rąk wiceprezes POT Elżbiety Wąsowicz-Zaborek prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Jan Błoński

W siedzibie mazowieckiego urzędu marszałkowskiego dokonano formalnego przekazania przez Polską Organizację Turystyczną komputerów i infokiosków, które podniosą standard obsługi turystów w punktach i centrach informacji turystycznej na terenie Mazowsza.

Wydarzenie miało charakter oficjalny. Było jednym z punktów konferencji, z udziałem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika,  poświęconej przygotowaniom województwa do czerwcowych mistrzostw piłkarskich. Symboliczne dokumenty potwierdzające akt przekazania urządzeń odebrał z rąk wiceprezes POT Elżbiety Wąsowicz-Zaborek prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Jan Błoński. Zestawy trafią do placówek informacji turystycznej, które wcześniej poddały się procedurze kategoryzacyjnej i mogą poszczycić się przyznanymi przez komisję gwiazdkami. MROT oceniła potrzeby placówek „it” na terenie województwa na 10 zestawów komputerowych. Tyle też (z ogólnej liczby 93, które zamówiły ROT-y) uzupełni wyposażenie mazowieckich placówek informacji turystycznej. Prezes Wąsowicz-Zaborek omawiając postęp w budowie Polskiego Systemu Informacji Turystycznej wyjaśniła zebranym ideę ważnego elementu PSIT, jakim są kategoryzowane punkty „it”. Postanowienie o prowadzeniu kategoryzacji centrów informacji turystycznej było wynikiem ustaleń dokonanych przez POT wspólnie z Zarządem Forum Informacji Turystycznej oraz Zespołem Roboczym ds. Informacji Turystycznej powołanym przez Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych. Wprowadzenie jednolitych zasad pozwala na kontynuowanie konsekwentnego procesu podnoszenia, utrzymania i weryfikowania wysokiego standardu obsługi turystów.

Proces przyznawania gwiazdek kategoryzacyjnych trwa. Przypominamy podstawowe kryteria, jak również ważne zmiany regulaminowe wprowadzone w tym roku. A zatem...

Komu jedna gwiazdka?

Aby zasłużyć na jedną gwiazdkę punkt powinien posiadać określoną formę oznakowania „i” oraz służyć bezpłatnymi materiałami o najbliższej okolicy. Pracownicy powinni w stopniu podstawowym znać jeden język obcy. Zakres udzielanych informacji: o najbliższej okolicy, z dostępną, bezpłatną listą wszystkich jednostek świadczących usługi „it” należących do systemu wraz z   pełnymi danymi teleadresowymi. Punkt powinien być czynny w dni powszednie od poniedziałku do piątku co najmniej 8 godzin.

Te minimalne wymagania dające jedną gwiazdkę dotyczą przede wszystkim jednostek świadczących usługi informacji turystycznej dodatkowo, poza głównym przedmiotem swojej działalności (gospodarstwa agroturystyczne, hotele i inne obiekty noclegowe, biura podróży, biblioteka, muzeum, etc.)

Dla kogo dwie?

2 gwiazdki przypadną placówkom posiadającym na trwale zamocowany nad wejściem napis Informacja Turystyczna (Tourism Information) wraz z symbolem „i”. W układzie pomieszczeń powinien się znaleźć wydzielony obszar konsultacji, pokój socjalny i magazyn. Wymagane jest przynajmniej jedno samodzielne stanowisko komputerowe umożliwiające dostęp turystów do Internetu. Wymagane są stojaki na materiały, bezpłatne wydawnictwa o najbliższej okolicy oraz wydawnictwa ponadlokalne. Wśród pracowników musi być co najmniej jedna osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym komunikowanie się. Zakres udzielanych informacji: szczegółowo - o bliższej i dalszej okolicy oraz udostępnianie bezpłatnej listy wszystkich jednostek świadczących usługi „it” należących do systemu wraz z pełnymi danymi teleadresowymi. Punkt musi działać w dni powszednie od poniedziałku do piątku co najmniej 8 godzin.

Komu przypadną trzy?

3 gwiazdki otrzymuje placówka, która zlokalizowana jest w centrum miasta lub miejscowości, przy głównych trasach turystycznych; łatwo dostępna dla turystów (również niepełnosprawnych). Oznakowanie: podświetlany kaseton (o ile zezwoli nań konserwator zabytków) łącznie z oznakowaniem dojazdu. Układ pomieszczeń musi zawierać wydzielony obszar konsultacji i obszar samoobsługi, pokój pracy dla personelu i magazyn. Konieczny dostęp do Internetu dla turystów przy co najmniej dwóch samodzielnych stanowiskach komputerowych. Wymagane są stojaki na materiały informacyjne, witryna lub gablota wystawiennicza. Dostępne powinny być bezpłatne materiały o najbliższej okolicy, ponadlokalne i regionalne, również w językach obcych. W zespole pracowników powinny znajdować się przynajmniej dwie osoby z doświadczeniem zawodowym. Znajomość języków obcych określona została na co najmniej dwa w stopniu dobrym.

Zakres udzielanych informacji: szczegółowo - o bliższej i dalszej okolicy oraz o całym województwie. Dodatkowo dostępna bezpłatna lista wszystkich jednostek świadczących usługi „it”, należących do systemu wraz z pełnymi danymi teleadresowymi. Punkt powinien być czynny w dni powszednie od poniedziałku do piątku co najmniej 8 godzin, w soboty co najmniej przez 4 godziny.

Cztery gwiazdki dla najlepszych

Placówki skategoryzowane najwyżej otrzymują 4 gwiazdki. Mogą poszczycić się nimi centra „i” zlokalizowane w centrum miasta lub w miejscowościach przy głównych trasach turystycznych, łatwo dostępne dla turystów również niepełnosprawnych. Oznakowane podświetlonym kasetonem (o ile zezwoli nań konserwator zabytków). Posiadające wydzielony obszar konsultacji i obszar samoobsługi, pokoje pracy dla personelu, pokój socjalny i magazyn. Zapewniające dostęp do Internetu dla turystów przy co najmniej dwóch samodzielnych stanowiskach komputerowych. Materiały eksponowane muszą być na stojakach, witrynach lub gablotach. Konieczne wyposażenie to kiosk elektroniczny na zewnątrz lub monitor w witrynie z informacjami „przewijanymi w pętli”. Co oczywiste, turyści powinni móc zaopatrzyć się w bezpłatne materiały o najbliższej okolicy, ponadlokalne i regionalne, również w językach obcych, w tym w materiały specjalistyczne (tematyczne) i szczegółowe. Od wszystkich pracowników wymagane jest wykształcenie kierunkowe lub posiadane kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Znajomość języków obcych określona została na co najmniej trzy lub dwa w stopniu bardzo dobrym i jednego w stopniu komunikatywnym. Zakres informacji, na jaki turysta może liczyć w placówce posiadającej cztery gwiazdki, to bardzo szczegółowe i wyczerpujące dane o całym województwie oraz o bliższej i dalszej okolicy wraz z bezpłatną listą wszystkich jednostek świadczących usługi „it” należących do systemu wraz z pełnymi danymi teleadresowymi. Oprócz pozyskanej wiedzy klient powinien móc zakupić pamiątki, publikacje, bilety itd. Personel powinien również móc zaoferować usługi przewodnickie. Wśród funkcji dodatkowych twórcy zasad kategoryzacyjnych wymieniają ponadto podejmowanie samodzielnych inicjatyw, animację życia kulturalnego, prowadzenie badań marketingowych.

Punkt z najwyższą liczbą gwiazdek powinien być otwarty w dni powszednie od poniedziałku do piątku co najmniej 8 godzin, w soboty, niedziele i święta co najmniej przez 4 godziny.

Weryfikacja co dwa lata

Punkty „it” posiadające Certyfikat  działają w sieci Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Decyzja Krajowej Komisji Certyfikacyjnej zatwierdzająca przyznanie określonej liczby gwiazdek obowiązuje – jak mówi regulamin – przez co najmniej dwa lata. Po tym okresie dokonywana jest weryfikacja oceny standardu wyposażenia i zakresu usług. Następuje ona nie później niż przed sezonem turystycznym, którego początek i koniec umownie określa się datami  1 czerwca – 30 września oraz 1 grudnia – 15 marca. Jeśli w ciągu owych dwóch lat zajdą zmiany, które odbiegają od stanu ocenianego wcześniej przez komisję, kierownictwo placówki powinno powiadomić o ich charakterze Regionalną Komisję Certyfikacyjną. Oczywiście chodzi przede wszystkim o odstępstwa obniżające standard. Może się na nie złożyć choćby fakt odejścia z pracy specjalistów, a wskutek tego zmniejszenie liczby osób porozumiewającym się w danym języku, może nim być też rezygnacja z pewnego rodzaju usług, sprzedaży pamiątek lub publikacji.  Nie dotrzymanie tego warunku pociąga za sobą sankcję regulaminową. Jest nią dwuletni zakaz ubiegania się o ponowne nadanie gwiazdek kategoryzacyjnych.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit