Konkurs „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

Zgłoszenia tylko do 2 lutego

Rozpoczęła się jubileuszowa V edycja ogólnopolskiego Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”. Organizatorem Konkursu jest Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Polska Organizacja Turystyczna została zaproszona do Kapituły Konkursu.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego powierzyło prowadzenie Biura Konkursu oraz obsługę administracyjną i logistyczną firmie Smartlink, która specjalizuje się w promocji Funduszy Europejskich i dobrych praktyk. Smartlink jest współtwórcą projektu „Polska Pięknieje” oraz innych kampanii popularyzujących korzystanie z programów operacyjnych.

Przypomnijmy, że w Konkursie „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” nagradzane są  najlepsze przedsięwzięcia w dziedzinie rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które zyskały na atrakcyjności, dzięki finansowemu wsparciu ze środków Unii Europejskiej. W 2011 r. na Konkurs wpłynęło 208 wniosków, a najbardziej aktywne w tym względzie okazały się województwa: małopolskie, śląskie i dolnośląskie.

Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach: rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa); zabytek; produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna); obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe); turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne); turystyka transgraniczna i międzynarodowa oraz w nowej tegorocznej kategorii - miejsce przyjazne dzieciom (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej).

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne realizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Laureatów Konkursu poznamy 10 maja 2012 r., podczas gali towarzyszącej V Forum Funduszy Europejskich organizowanemu w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go w wersji papierowej i elektronicznej wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia – maksymalnie 10 sztuk, filmy o długości max. 5 minut, publikacje, prezentacje itp.) na adres Biura Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, ul. Mickiewicza 3/10, 60-833 Poznań, e-mail: konkurs@smartlink.pl, tel./fax: 61/ 849- 90- 41

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 2 lutego 2012 r. Liczy się data stempla pocztowego.

Dokumenty konkursowe są do pobrania na stronach: www.funduszeeuropejskie.gov.pl i www.smartlink.pl .

Informacje oraz filmy o laureatach można obejrzeć na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego  www.polskapieknieje.gov.pl i Biura Konkursu www.smartlink.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit