Convention Bureau of Poland

Znak zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP

Nie tylko logo polskiej turystyki, barwny znak z kreślonym odręcznie słowem Polska, falką wody, symbolem gór i zielonej przyrody jest chronionym prawnie znakiem towarowym. Także słowno-graficzny znak Convention Bureau of Poland Biura Kongresów i Konferencji POT otrzymał certyfikat Urzędu Patentowego RP.

Wyłączne prawo do posługiwania się zastrzeżonym znakiem posiada Polska Organizacja Turystyczna. Zgodnie z obowiązującym prawem patentowym, wykorzystanie znaku bez zgody POT, obok roszczeń cywilnych-odszkodowawczych, może wiązać się z konsekwencjami wynikającymi między innymi z zapisów ustawy o prawie własności przemysłowej, tj. art. 307.

Wszyscy zainteresowani otrzymaniem zgody na posłużenie się znakiem Convention Bureau of Poland mogą ją uzyskać po uprzednim skierowaniem formalnego wniosku na ręce Anny Cichońskiej, wicedyrektor Departamentu Promocji POT.

Czytaj także: „Polska” uznana za znak towarowy”

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit