Turystyka patriotyczna

150. rocznica Powstania Styczniowego na Ziemi Konińskiej

1.-150-rocznica

Patriotyczne obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego (1863-1864) w powiecie konińskim obejmowały liczne wydarzenia w miejscach walk, spotkania i odczyty, a także rajdy turystyczne. W Muzeum, na terenie sanktuarium w Licheniu Starym, otwarto okolicznościową ekspozycję.

Starostwo Powiatowe w Koninie, pragnąc przyłączyć się do uczczenia ofiar powstania i przybliżyć społeczeństwu odnośną wiedzę historyczną, opublikowało informator „Powstanie styczniowe na Ziemi Konińskiej", dostępny w miejscowych centrach i punktach „it", a także kolportowany na targach turystycznych. To bardzo dobrze, że obok literatury popularyzującej wybitne walory przyrodnicze, a także cenne zabytki architektury z dawniejszych epok, pojawiają się przystępne źródła informacji o niełatwych czasach lat zaborów, kierujące turystów do miejsc upamiętnionych w latach niewoli.

Trasy te prowadzą m.in. do Bieniszewa, gdzie 1 marca 1863 r. w pobliżu istniejącego do dziś klasztoru Kamedułów, rozegrała się pierwsza potyczka z oddziałem rosyjskim. Miejscem dwóch bitew byłoDobrosołowo. Na powstańczym szlaku znajdują się kolejno m.in.: miasto Golina, wieś Lubstów, miasta Kleczew iOlszowe. Ciężkie bitwy rozegrały się wŚlesinie i Mikorzynie, dziś miejscowościach wypoczynkowych, odwiedzanych przez wodniaków. Do historii przeszła zwycięska bitwa podNową Wsią koło Sompolna. I jedna z największych bitew XIX w. – pod Ignacewem (8 maja 1863). Bitwa ta została uwieczniona na obrazie Juliusza Kossaka. Tych miejscowości jest na ziemiach powiatu konińskiego znacznie więcej: Grochowy, Kazimierz Biskupi, Wilczyn, Sławoszew. Szczególnym miejscem są konińskie błonia, na których 19 lipca 1864rokustracono na polecenie władz carskich w publicznej egzekucji ojca Maksymiliana Tarejwę, kapelana powstańców, emisariusza Rządu Narodowego.

Poznanie miejsc historycznych związanych z Powstaniem Styczniowym ułatwi mapka zamieszczona w broszurze.

(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit