Regionalna Konferencja Naukowa ALMAMER

„Atrakcyjność turystyczna Ziemi Węgrowskiej, Liwskiej i powiatu węgrowskiego”

Konferencja naukowa ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej, realizowana w ramach wieloletniego programu badawczego „Atrakcyjność turystyczna województwa mazowieckiego”, (po ubiegłorocznej konferencji w Żyrardowie) odbyła się w Muzeum – Zbrojowni na zamku Książąt Mazowieckich w Liwie.

Dotyczyła atrakcyjności turystycznej powiatu węgrowskiego, położonego nad Liwcem, na historycznym pograniczu Mazowsza i Podlasia. Wydarzenie to zbiegło się z 15 rocznicą powstania uczelni.

O randze turystyki na tym obszarze najlepiej świadczyła obecność starosty węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka, zastępcy burmistrza Węgrowa Jadwigi Snopkiewicz, wójta gminy Liw Bogusława Szymańskiego. Funkcję gospodarza pełnił Roman Postek, dyrektor Muzeum-Zbrojowni. W imieniu władz kościelnych wystąpił ks. prałat Zbigniew Rostkowski, kanclerz Kurii w Drohiczynie, który odczytał list do uczestników obrad, skierowany przez Biskupa Drohiczyńskiego, ks. Antoniego Dydycza. Ksiądz biskup przytoczył słowa ks. Jana Pawła Woronicza, proboszcza w Liwie, późniejszego prymasa Polski, który zachwycał się tą ziemią, na której „Mazowsze z Podlasiem ślub bierze”.

Na terenie powiatu, należącego do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, funkcjonuje punkt informacji turystycznej w Oddziale PTTK w Węgrowie. Planowane jest utworzenie takiej placówki na zamku w Liwie.

W trakcie konferencji prof. dr Franciszek Midura przedstawił historię i dziedzictwo regionu jako podstawę atrakcyjności turystycznej Mazowsza, koncentrując się na przykładach z terenów Mazowsza wschodniego. Zaprezentowano mapę „Geografia turystyczna powiatu węgrowskiego”, autorstwa prof. Wiesława Kaprowskiego. Konserwator zabytków z Siedlec Stanisław Fiedorczuk przedstawił aktualny stan obiektów, podkreślając pozytywy: rewitalizację pałacu w Łochowie (obecnie reprezentacyjny hotel i centrum kongresowe), prace zabezpieczające w kościołach w Węgrowie, karczmę w Miedznie.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit