Międzynarodowa Konferencja Naukowa ALMAMER

„Człowiek w podróży”

„Życie jest wielką księgą, a człowiek, który nie podróżuje, czyta tylko jej jedną stronę” – tymi słowami św. Augustyna, a także przytoczeniem starego przysłowia wietnamskiego „Więcej znaczy raz zobaczyć niż sto razy usłyszeć” - rozpoczął konferencję naukową „Człowiek w podróży” – prof. Janusz Merski, rektor ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej.

Konferencję zorganizowała ALMAMER wraz z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie (PUNO), pod patronatem Instytutu Kultury Polskiej w Londynie.

Prof. Halina Taborska mówiła o specyficznej podróży marzeń emigrantów wracających do ojczyzny. Filozofię wędrówki przybliżył prof. Janusz Dobieszewski, który zwrócił uwagę, że „w przypadku podróży bywają przekraczane granice wolności, co nie występuje w odniesieniu do turystyki. Najbardziej spontaniczną, wolną formą podróżowania, jest wędrówka”. Dr Jakub Mosz zauważył, że podróż nie jest doświadczeniem codziennym, lecz okazjonalnym, a przekraczanie granic i relacje ze społecznością podróżującą i społecznością u celu podróży (do których włączamy się lub nie) jest specyficznym obrzędem. Interesujące relacje turysty i kiczu przedstawiła dr Blanka Brzozowska. Powstaje pytanie: czy rozwój turystyki wspiera powstawanie kiczu?

- Doświadczenia turystyczne są bardzo zróżnicowane w zależności od grupy, do której należą uczestnicy podróży - mówiła dr Joanna Femiak. - To turyści zorganizowani: masowi bądź indywidualni, turyści - odkrywcy i wreszcie czwarta grupa - turyści dryfujący, odbywający „podróż w głąb siebie”. O tym, że kontakt z prawdziwą sztuką to okazja do podróży w świat wewnętrzny człowieka mówił dr Leszek Makówka.

Wędrówki do magicznych miejsc były tematem wypowiedzi dr Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk, która podjęła próbę odpowiedzi na pytanie: „Czy można podróżując topografią miejsc odsłaniać ich tajemnice, tak, aby wypełnić je grą własnej wyobraźni”. Interesującą opowieść o człowieku w podróży - Ryszardzie Demelu, twórcy witraży refrakcyjnych w licznych kościołach przedstawił prof. Jan Wiktor Sienkiewicz, a o podróżach wybitnego architekta Jana Sas-Zubrzyckiego, twórcy wielu świątyń, zwłaszcza w Małopolsce, mówił ks. dr Piotr Drewniak.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit