Turystyka miejska

Aktywność dzielnic

Gdzie można spotkać turystów w wielkich miastach Europy? Przede wszystkim penetrują oni najbardziej znane, pełne zabytków i tętniące życiem dzielnice staromiejskie, rejony centrów biznesu, a niekiedy także okolice położonych na uboczu znanych atrakcji typu zamków i pałacy. Podobnie jest też w Polsce.

Turystom znane są najczęściej w Warszawie - Trakt Królewski, w Krakowie - Droga Królewska, ulice - Piotrkowska w Łodzi, Krupówki w Zakopanem, Monte Cassino w Sopocie, Świętojańska w Gdyni; rynki Krakowa, Wrocławia, Poznania, Torunia.... Poza utartymi staromiejskimi trasami turyści pojawiają się w innych historycznych miejscach znacznie rzadziej. Do wyjątków należą: Wilanów w Warszawie; Kazimierz, Bielany i Tyniec (a ostatnio także Nowa Huta) w Krakowie; Oliwa w Gdańsku. Listę tę od niedawna poszerzają pełne swoistego uroku górnicze osiedla Katowic - Nikiszowiec i Giszowiec oraz łódzki Księży Młyn.
Dekoncentracja ruchu turystycznego w wielkich miastach jest wynikiem mody.

Oferty miast

Turystyka miejska nie kojarzy się dziś jedynie ze zwiedzaniem zabytkowych centrów, ale również z poznawaniem urody rewitalizowanych dzielnic poprzemysłowych, udziałem w prestiżowych wydarzeniach kulturalnych, naukowych i biznesowych, a na nawet z ... czynnym wypoczynkiem, zwłaszcza na obszarze zielonych dzielnic metropolii. Tak jest np. w Paryżu, Berlinie, Wiedniu, tak też zaczyna dziać się u nas, choćby w Poznaniu (Malta, Strzeszynek, Kiekrz), Olsztynie (jeziora w granicach miasta) itp.

W jaki sposób można zainteresować turystów atrakcjami położonymi poza centrami miast? Jak zawsze potrzebne są atrakcyjne oferty, niezbędna jest promocja i informacja turystyczna.
Warszawska Informacja Turystyczna posiada już sieć sprawnie funkcjonujących punktów „it”, położonych w różnych miejscach miasta, dobrze zaopatrzonych w turystyczne materiały promocyjne o stolicy. Podobnie jest w Krakowie. Jednak – wzorem innych metropolii europejskich – potrzebne są też w innych miastach punkty „it” ulokowane w odleglejszych dzielnicach, niezbędna jest dobra informacja turystyczna umieszczana na dzielnicowych portalach turystycznych. Promocja na poziomie miasta jest niezbędna, nie kłóci się ona, a wręcz uzupełnia, z działaniami podejmowanymi na poziomie dzielnic. Tak jest np. w Berlinie, w którym dzielnicowe placówki turystyczne organizują imprezy, wydają foldery, utrzymują sieć szlaków i punktów informacyjnych. Wszystkie te przedsięwzięcia zwrócone są nie tylko do mieszkańców, ale przede wszystkim do gości.

Przykład Grupy Praga

Jaskółką, która niewątpliwie czyni wiosnę, na stołecznym prawym brzegu Wisły jest „InfoPraga” – centrum informacji turystycznej powołane jako inicjatywa pozarządowa przez członków Związku Stowarzyszeń Praskich. Prezes Związku – Janusz Owsiany jest animatorem wielu działań kulturalnych, m.in. na terenie zabytkowych obiektów byłego Monopolu Spirytusowego przy ulicy Ząbkowskiej. Wspólna inicjatywa Związku, ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicznej i samorządów dzielnic prawobrzeżnej Warszawy, doprowadziła do powstania (na razie nieformalnej) Grupy Praga. Jej zadaniem będzie wykreowanie i wypromowanie atrakcyjności turystycznej tej niedocenianej jeszcze w pełni części Warszawy, przede wszystkim w związku z mistrzostwami EURO 2012, ale także po ich zakończeniu.
W planach wspólnych przedsięwzięć, które w zamyśle pomysłodawców będą dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, znajdują się m.in.: badania naukowe nad atrakcyjnością dzielnic praskich, wytyczenie i opisanie tras turystycznych, zorganizowanie szkoleń z zakresu informacji turystycznej oraz dla kandydatów na tworzenie małych przedsiębiorstw w sektorze turystycznym i okołoturystycznym. Obok szkoleń, przewidziano zorganizowanie konferencji naukowej, opublikowanie wydawnictw, zarówno naukowych, jak też promocyjnych.

Działania poparły Samorząd Województwa Mazowieckiego, Biuro Promocji Miasta st. Warszawy, Warszawska Informacja Turystyczna, Warszawska Izba Turystyki, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, PTTK i inne instytucje, a przede wszystkim samorządy dzielnic prawobrzeżnej Warszawy.

W spotkaniu zorganizowanym przez ALMAMER, prowadzonym przez rektora prof. dr. Janusza Merskiego, wzięli udział m.in. Wojciech Ejmont z Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Sławomir Bielecki – kierownik Działu Promocji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Barbara Tekieli – dyrektor Stołecznego Biura Informacji i Promocji Turystycznej, Wiesław Piegat – dyrektor Warszawskiej Izby Turystyki, Jacek Kaznowski – burmistrz Białołęki, Marian Mahor – zastępca burmistrza dzielnicy Wesoła, Wacław Kowalski – zastępca burmistrza Targówka, naczelnik Janusz Szymankiewicz z Dzielnicy Praga Południe, naczelnik Ewa Sobierajska z dzielnicy Praga Północ. Wszyscy zadeklarowali udział w proponowanych przedsięwzięciach.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit