LGD Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury

Żarki – jurajska kraina wrażeń

1Zarki__jurajska_kraina_wrazen

Klemens Podlejski, burmistrz miasta i gminy Żarki, zapraszając do odwiedzin w swojej Małej Ojczyźnie, w barwnym przewodniku wydanym staraniem władz samorządowych, pisze m.in.: „Osławiona łaskami figura Matki Bożej Leśniowskiej przyciąga miłością i cudownością wiernych”. Tak jest od stuleci, a społeczność miasta zawsze dawała i daje przykłady gościnności i otwartości na różne wyznania.

Żarki to nie tylko miasto ważne dla wyznawców religii katolickiej. Znajdują się tutaj również dość liczne materialne pozostałości po „sztetlu”, dawnym miasteczku żydowskim. Przed drugą wojną światową było tutaj więcej Żydów niż Polaków i wszyscy żyli w przykładnej zgodzie.

Dotacje unijne umożliwiły gminie otwarcie się na turystykę i ochronę cennego dziedzictwa kultury. Powstał miejski Szlak Kultury Żydowskiej, organizowane są spotkania z nielicznymi przedstawicielami rodzin dawnych mieszkańców. Projekt realizowała Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Partnerstwo Północnej Jury.

Od wieków trwają żareckie jarmarki pod chmurką, a w wielkiej stodole organizowane są targi czyli Kupieckie Sąsieki. Tradycje tutejszej kuchni kultywowane są m.in. w miejscowej Karczmie Żareckiej. To choćby chleb tatarczuch, obwarzanki odpustowe – produkty nagrodzone w konkursie Częstochowskiej Organizacji Turystycznej.

Atrakcyjność okolicy podnoszą skały i zamki. Warto zobaczyć strażnice jurajskie m.in. w Przewodziszowicach i Suliszowicach, pustelnię w Czatachowie, ale przedtem trzeba odwiedzić punkt „it” w siedzibie gminy.  Jest on zlokalizowany w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,  w dawnej synagodze wzniesionej w stylu mauretańsko-neoromańskim.

(jpp)

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit