Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Błękitny San

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego (woj. podkarpackie) realizuje wieloletni program „Błękitny San”, którego celem jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego terenów gmin członkowskich (Nozdrzec, Krzywcza, Dydnia, Dynów), położonych w dolinie jednej z najdzikszych i najpiękniejszych polskich rzek.

Stowarzyszenie wspiera rozwój i promocję produktu turystycznego proponując doroczne warsztaty dziennikarskie i zarządzając własną stroną internetową www.pogorzedynowskie.pl z bogatą turystyczną bazą danych o tym terenie. Wspólnie z rzeszowskim uczelniami – Politechniką i Uniwersytetem oraz władzami samorządowymi organizowane są doroczne konferencje naukowo-techniczne, których efektem są m.in. publikacje. Tematyka ostatnich konferencji objęła m.in. zagadnienia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa walorów turystycznych doliny Sanu.
(jpp)
Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit