Centrum Górskie w Zawoi

Bez programu operacyjnego, zbędnej biurokracji i tony papierów

1.-bez-programu

Kamień przyniesiony przez pracowników Babiogórskiego Parku Narodowego z Babiej Góry stał się kamieniem węgielnym Centrum Górskiego „Korona Ziemi" w Zawoi. Historycznemu momentowi inauguracji budowy towarzyszyło wmurowanie w fundamenty „kapsuły czasu" z przesłaniem dla ludzi gór, swoistego memorandum podpisanego przez czołowych himalaistów polskich.

Przesłanie ludzi gór to przesłanie nas wszystkich – Janusz Tatara, prezes Zawojskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej wiąże z powstaniem tej atrakcji turystycznej nadzieje na wzrost ruchu turystycznego w regionie. Wszyscy spełniamy swoje marzenia, każdy w swojej skali, ale osiągniecia himalaistów to kwintesencja tezy, że najśmielsze z marzeń mogą się urealnić.

Kapsuła himalaistów

Tu, w Zawoi pod Babią Górą, przy budowie Centrum Górskiego „Korona Ziemi" spotkała się dobra energia wielu ludzi: z jednej strony samorządu lokalnego, organizacji i instytucji, z drugiej inwestora, z trzeciej - wybitnych patronów przedsięwzięcia. A kluczową rolę spełnia grupa pasjonatów, którzy niesamowitą wolą spełniania marzeń poruszyli tę machinę i nadali tok jej biegowi. Bez funduszy unijnych, bez programu operacyjnego, bez zbędnej biurokracji i ton papierów. Inwestorami są gmina Zawoja oraz słowacka firma Tatry Mountain Resorts. Partnerami projektu są: GOPR, Babiogórski Park Narodowy, Salewa, www.zawoja.pl. Małopolska Organizacja Turystyczna bierze udział w pracach Rady Programowej.

Budowa ruszyła 16 czerwca tego roku z dużą pompą, w obecności władz samorządowych, przedstawicieli inwestora, licznych mediów i osób opiniotwórczych. - Mam nadzieję, że do Centrum przybywać będą młodzi ludzie z całej Polski, by uczyć się o górach i czerpać z nich inspirację – powiedział podczas uroczystości Tadeusz Chowaniak, wójt gminy Zawoja. W uroczystości poświęcenia fundamentów Centrum Górskiego „Korona Ziemi" wzięli udział wybitni himalaiści i znawcy gór wysokich: Krzysztof Wielicki, Janusz Kurczab, Janusz Majeroraz, Leszek Cichy, których wkład w prace koncepcyjne i zaangażowanie się w projekt są nieocenione.

Memorandum, autorstwa Janusza Kurczaba, przechowane dla pokoleń w formule „kapsuły czasu" zaczyna się od słów: „My, ludzie gór, wznoszący w Zawoi to Centrum Górskie Korona Ziemi w 2014 roku, zwracamy się do przyszłych pokoleń z następującym przesłaniem...". Tu następuje skrót historii i osiągnieć polskiego himalaizmu, końcowy zaś fragment wyraża intencję twórców: „Rozpoczynając budowę Centrum Górskiego o symbolicznej nazwie Korona Ziemi, pragniemy uwiecznić te piękne karty polskiego alpinizmu. Tu z tradycją i kulturą górską będą spotykać się ludzie kochający góry i życie w zgodzie z naturą. Liczymy też na trwałe zaszczepienie naszej młodzieży idei obcowania z przyrodą, zdobywania gór i najlepszych wzorców osobowych spośród bohaterów Złotej Ery Polskiego Himalaizmu".

2.-bez-programuBartosz Krawczak, prezes Centrum Górskiego „Korona Ziemi" wskazując na termos pełniący rolę kapsuły czasu ze złożonym wewnątrz memorandu ma utorstwa Janusza Kurczaba, pod którym podpisali się polscy himalaiści, nie kryje dumy i radości. Ma też przeświadczenie, że przedsięwzięcie, nad którym pracuje od dwóch lat, skazane jest od początku na sukces. Planowany już jesienią początek działalności Centrum Górskiego Korona Ziemi oznacza nowy rozdział w aktywności turystycznej Zawoi, ale też rozpoczęcie misji, jaka ma spełniać centrum.

Nie będzie „sztywnym" muzeum

Działalność tej instytucji skierowana będzie na edukację. Poprzez ciekawe prezentacje zagadnień z dziedziny geografii, geologii, etnografii, a także turystyki wysokogórskiej z naciskiem na dokonania naszych rodaków w tej dziedzinie ma zaszczepić bakcyla wspinaczki i pasji do gór. Zwiedzający przy okazji zdobywania wiedzy otrzymają możliwość aktywnego kształtowania własnych postaw w zetknięciu z kulturą górską i historią himalaizmu.

- Centrum będzie kładło nacisk na obsługę „zielonych szkół" i wycieczek szkolnych. Ma stać się miejscem spotkań wybitnych postaci, których dokonania zapisały się na trwałe w historii himalaizmu. A odbiorcą tej jakże ciekawej i ważnej dla nas – Polaków – wiedzy, ma być przede wszystkim młode pokolenie – wyjaśnia Bartosz Krawczak. Centrum będzie niezwykłą ofertą dla wycieczek szkolnych, rodzin z dziećmi, młodzieży – wszystkich, których interesuje niebagatelne poznawanie świata, gór, przyrody. Nie będzie „sztywnym" muzeum. Multimedia oraz najnowocześniejsze technologie zagwarantują interaktywny charakter Centrum, w którym będzie można bawić się, uczyć i poznawać.

3.-bez-programuWraz z budową Centrum rozpoczęła działalność Fundacja Narodowe Centrum Górskie. Będzie ona zrzeszać największych znawców gór, a jej głównym celem będzie założenie i prowadzenie największego archiwum górskiego w Europie, gromadzącego pamiątki górskie od map, książek, po elementy wyposażenia wyprawowego i górskiego. Cele Fundacji to także szerzenie wiedzy o osiągnięciach, postawach życiowych i sportowych himalaistów, którzy zginęli w górach wysokich, upamiętnienie sylwetek i poczynań działaczy alpinizmu i himalaizmu polskiego, wspieranie środowiska himalaistów, alpinistów, taterników i podróżników.

Elżbieta Tomczyk-Miczka

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!