UOKiK kontroluje biura turystyczne

Branża odpowiada na zarzuty

Tuż przed sezonem urlopowym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zwołał konferencję, na której opisano przypadki stosowania przez organizatorów turystyki niekorzystnych dla klientów sformułowań w umowach. UOKiK skontrolował 137. biur podróży.

Zdaniem urzędu największym przewinieniem przedsiębiorstw turystycznych jest przyznawanie sobie dużej liczby przywilejów i jednoczesne odmawianie ich klientom. Tak w przypadku zobowiązań finansowych, kar i odszkodowań, jak i realizowania zapisów umów. Urząd stwierdza, iż biura narzucają klientom swoje warunki, omijając prawo ze szkodą dla turystów. Urząd wszczął 101 postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W 73 przypadkach nakazał organizatorom wyjazdów zmienić zapisy. 6 spraw trafiło na wokandę Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Polska Izba Turystyki zaprotestowała przeciwko sposobowi, w jaki UOKiK poinformował media o stawianych zarzutach nie pozwalając branży na ustosunkowanie się do ich treści. Do wielu skontrolowanych firm nie dotarły jeszcze wnioski pokontrolne, wobec innych zarzuty są krzywdzące – stwierdzają przedstawiciele samorządu polskich przedsiębiorców turystycznych. Wybór terminu kontroli również wybrany został niefortunnie. Kilka miesięcy wcześniej, a nie tuż przed rozpoczęciem sezonu letnich wyjazdów urlopowych – byłby czas na usuniecie wszelkich wskazanych uchybień.

Pełny tekst listu PIT publikujemy poniżej.Warszawa, 20.06.2008

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit