III Mazowiecki Sejmik Turystyczny

Chopin i jego Mazowsze

Pod tym hasłem obradowali w Europejskim Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej „Matecznik Mazowsze”, będącym siedzibą Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolinie uczestnicy trzeciego Mazowieckiego Sejmiku Turystycznego. Organizatorami spotkania z licznym udziałem branży turystycznej, instytucji kultury, samorządów oraz lokalnych organizacji turystycznych byli: Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Przedsięwzięcie wsparło Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Konferencja stała się okazją do przeglądu, promocji, a także inspirowania nowych przedsięwzięć związanych z Rokiem Chopinowskim, a służących promocji turystycznej nie tylko regionu Mazowsza, ale całej Polski. Potwierdził to udział Ludwika Rakowskiego, wicemarszałka województwa mazowieckiego, Marii Napiórkowskiej, dyrektor Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Cezarego Molskiego, dyrektora Departamentu Współpracy Regionalnej w Polskiej Organizacji Turystycznej, Artura Buczyńskiego, prezesa Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, przedstawicieli Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, Warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina oraz samorządów, nauki i praktyki.
Znaczący wkład w przygotowanie produktu turystycznego „Mazowsze Chopina” miała Lokalna Organizacja Turystyczna o tejże nazwie, kierowana przez prezes Jadwigę Orczyk-Miziołek.

- Kampanie promocyjne Roku Chopinowskiego są idealną okazja także do promowania innych atrakcji województwa – powiedział wicemarszałek Ludwik Rakowski. Artur Buczyński zwrócił uwagę, że celem tej organizacji jest aktywizowanie działań lokalnych i zmniejszaniu dysproporcji pomiędzy turystycznym zaangażowaniem poszczególnych powiatów i gmin Mazowsza. Dużą szansą dla regionu jest Rok Chopinowski.

Założenia obchodów rocznicy urodzin kompozytora przedstawił Ferdynand Ruszczyc, dyrektor Biura Chopin 2010. W budynku Kordegardy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostanie otwarte Centrum Informacji Chopinowskiej.

Z dużym zainteresowaniem spotkał się wykład profesor Ireny Poniatowskiej, przewodniczącej Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Maria Lichota reprezentująca Polską Organizację Turystyczną mówiła o zaangażowaniu 14 zagranicznych ośrodków POT w promocję wydarzeń i produktów turystycznych związanych z obchodami. Szczególną rolę odgrywają polskie ośrodki informacji turystycznej w 14 stolicach świata.
Projekt „Mazowieckie wibracje 2010”, związany z Rokiem Chopinowskim przedstawiła kierownik Beata Antos z Urzędu Marszałkowskiego. Do obchodów włączy się samorząd Warszawy. Ciekawymi informacjami i radami służyła Franca-Maria Kobenter – prezes Austria-Info w Warszawie, omawiając austriackie doświadczenia związane m.in. z obchodami Roku Mozarta.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit