To warto wziąć pod rozwagę

Coraz bardziej jesteśmy pasożytami na naszej planecie

Inauguracja Polsko-Rosyjskiej Szkoły Pod Żaglami w Gdańsku. To dobra okazja, by przekonać młodych ludzi, że turystyka żeglarska sprzyja dobremu klimatowi na Ziemi / fot.: Kazimierz Netka

Chrońmy naszą wspólną przyszłość - apeluje Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna. Żeglarze udowadniają, że warto i można troszczyć się o klimat na Ziemi. Wskutek podwyższania się temperatury morza i oceany są coraz bardziej agresywne, sztormy silniejsze.

17. Międzynarodowe Targi Morskie i Konferencje BALTEXPO w Gdańsku , nazywane są targami nowego otwarcia. Ich pogram uwzględnia ekologizację żeglugi (tzw. greening ships) - coraz silniejszą tendencję w światowym transporcie morskim. Wyznaczają te tendencje przepisy i regulacje prawne IMO - Międzynarodowej Organizacji Morskiej oraz Unii Europejskiej. Nowe akty prawne wprowadzane w tym zakresie dotyczą zwłaszcza ograniczania emisji związków siarki oraz gazów cieplarnianych. Zmniejszanie kosztów podróży, troska o czystość powietrza, o ochronę klimatu na Ziemi, to jedne z podstawowych celów działania producentów statków oraz ich armatorów. Na tegorocznym Baltexpo ten problem poruszano dość szeroko.

Czy morskie podróże są możliwe przy znaczącej redukcji powstawania CO2? Historia żeglugi pokazuje, że... nasi przodkowie lepiej troszczyli się o klimat Ziemi. My coraz bardziej jesteśmy pasożytami na naszej planecie.

Wielcy odkrywcy dają przykład...

Jak powinniśmy dbać o ochronę klimatu Ziemi? Przykład możemy brać z wielkich odkrywców świata. Oni podróżowali, nie wytwarzając gazów cieplarnianych. Korzystali z sił natury. Współcześnie mamy wiele dowodów, że można poznawać bliższy i dalszy świat, podróżując pod żaglami, albo statkami pędzonymi... słońcem.

Największych odkryć geograficznych ludzie dokonali, nie mając spalinowych silników. Podróżowali bez maszyn, które wytwarzają gazy cieplarniane szkodzące klimatowi na Ziemi. Do tych odkrywców zaliczamy na przykład Krzysztofa Kolumba, czy Ferdynanda Magellana. To oni, a także nasz rodak, legendarny Jan z Kolna, są jednymi z prekursorów podróży po oceanach. Pokazali, że można poznawać świat, nie produkując gazów cieplarnianych.

Jednym ze współczesnych takich światowych podróżników jest Roman Paszke. Z niego też warto brać przykład. Jednej z wypraw tego zasłużonego żeglarza patronował Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Roman Paszke pokazuje, że należy wytrwale dążyć do ujarzmiania sił natury, wykorzystywania ich dla dobra ludzi. Takich przykładów troski o przyszłość Ziemi, o jej klimat, w pomorskiej turystyce wodnej jest więcej. 4 października zostaną te dokonania podsumowane - w Gdyni, podczas regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki, przypadającego 27 września. Współcześni wielcy ludzie udowadniają, że warto podejmować wysiłki i bez silników spalinowych zwiedzać świat. Hasło tegorocznego Światowego Dnia Turystyki brzmi: Tourism and Water - Protecting our Common Future - „Turystyka i woda - chrońmy naszą wspólną przyszłość”. Jeżeli tego nie będziemy przestrzegać, straci nie tylko przemysł czasu wolnego, ale też gospodarka morska, w tym porty, stocznie.

Kampania regionalna pod hasłem „Pomorskie nabierz kolorów” nawiązywała do budowy oferty na cały rok, wyróżniając turystykę aktywną, wodną, kulturową  i wypoczynkową. Działania promocyjne wzmacniały markę pomorskiego jako miejsca wypoczynku nie tylko letniego, ale całorocznego. Pokazano oferty regionu uwzględniające kulturę regionalną, bogactwo przyrody, różnorodne wydarzenia.

Przypomnieniem związku z morzem i tradycjami żeglarskimi miał być rejs kapitana Romana Paszke.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit