Rozważania na bazie poradnika – przewodnika „Leśne ścieżki spacerowe w województwie wielkopolskim”

Czy leśne ścieżki na trwałe wpisały się na listę atrakcji turystycznych

Leśne ścieżki przyrodnicze, powstające z inicjatywy nadleśnictw, dyrekcji lasów państwowych, zarządów parków krajobrazowych i narodowych,  niekiedy z inspiracji lub przy pomocy lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych, wpisały się już na listę atrakcji turystycznych.

Czy wpisały się one trwale – zastanawia się Andrzej Machciński, autor poradnika – przewodnika „Leśne ścieżki spacerowe w województwie wielkopolskim”.  Publikacja powstała w ramach prac Komisji Ochrony Przyrody przy Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu. Działacze tej Komisji znaleźli wsparcie we władzach PTTK, Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego, Dyrekcji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu i licznych nadleśnictwach, które pomogły zebrać materiał wstępny, następnie weryfikowany w terenie. Liczy się także wsparcie  Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, która promuje efekty tych prac przedstawione w formie broszury.

Publikacja przedstawia genezę, istotę i rodzaje 38 ścieżek przyrodniczych  Wielkopolski, zawiera też wskazówki metodyczne dla organizatorów turystyki.  Wydawnictwo jest nie tylko wsparciem dla centrów informacji turystycznej, ale także wyzwaniem dla innych regionów, które powinny przygotować podobne opracowania.

Na uwagę zasługują spostrzeżenia autora, które nasunęły się w trakcie przygotowania publikacji. Potwierdza się z jednej strony fakt, że ścieżki nie zawsze są znane i ujmowane w programach turystycznych, co wynika z jeszcze niedostatecznego, choć przecież po wielkopolsku dobrego przepływu informacji. Twórcy ścieżek powinni jednak, według A. Machcińskiego, zadbać o lepszą informację wizualną, umożliwiająca odnalezienie tras, a także dostępność komunikacyjną do początkowych punktów szlaku. Fakt istnienia ścieżek nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w lokalnych publikacjach promocyjnych.

Przyrodnicze ścieżki spacerowe, promujące ekologiczne postawy w turystyce, powinny być otoczone jeszcze większą opieką i lepiej popularyzowane przez ROT, LOT i informację turystyczną.

(jpp)

 

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit