Organizacje turystyczne, gminy, województwa, naukowcy, Liga Morska i Rzeczna chcą wskrzesić w Polsce żeglugę śródlądową

Czy się uda?

Polski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E-70  (źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)

Jakie to ma znaczenie dla samorządów?

- Na terenie naszej gminy międzynarodowy szlak wodny E-7- jest dość długi - mówi Eugeniusz Wyrzykowski, wójt gminy Stegna. - Wiedzie od Wisły, rzekami Szkarpawa, Wisła Królewiecka do Zalewu Wiślanego. Może to mieć duży wpływ na ożywienie regionu żuławskiego. Będą budowane porty w Rybinie, pomost cumowniczy przy śluzie Gdańska Głowa. Może dzięki temu więcej żeglarzy się zatrzyma, a mamy co im pokazać. Powstaną zakłady obsługujące turystów, co przyczyni się do zmniejszenia bezrobocia, które w naszym regionie wynosi około 20 procent. Oczywiście, w te działania włącza się nasza Lokalna Organizacja Turystyczna „Jantarowe Wybrzeże” w Stegnie. Nie rozwinęła ona jeszcze zbyt mocno swej działalności, bo niedawno powstała. Jednak, bez jej wsparcia byłoby trudno realizować takie projekty. Im więcej podmiotów się angażuje, tym większe przedsięwzięcia można podejmować.

Główny inicjator

Wśród realizowanych i przygotowywanych do wykonania zadań mających poprawić stan wodnej infrastruktury turystycznej na trasie MDW E-70 (Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski. Brda, Wisła, Nogat, Kanał Jagielloński, Szkarpawa, Zalew Wiślany) na uwagę zasługują m.in. następujące projekty: „Pętla  Żuławska - rozwój turystyki wodnej” obejmująca deltę Wisły i Zalew Wiślany; „Rewitalizacja  Bydgoskiego Węzła Wodnego” spinającego dorzecza Europy zachodniej i wschodniej, tam gdzie zaczyna się Kanał Bydgoski; „Aktywizacja Wielkiej Pętli Wielkopolski”, w której skład wchodzą: Warta, dolna i górna Noteć, Kanał Bydgoski, Kanał Górnonotecki, Jezioro Gopło i Kanał Ślesiński.

Głównym inicjatorem ożywienia MDW E-70 jest Zbigniew Ptak. Człowiek wielce zasłużony dla turystyki. To on był kilkanaście lat temu współorganizatorem i współpomysłodawcą urządzania w Jantarze na Mierzei Wiślanej Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu. On przeciera od lat szlaki żeglowne na Żuławach, a teraz czyni to na skalę międzynarodową. Jak do tego doszło?

- Pomysł, by zachęcić do współpracy sześć województw, zrodził się wówczas, gdy poszukiwałem sposobów jak najlepszego wzmocnienia projektu „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej” - wspomina Zbigniew Ptak, kierownik  Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, krajowy koordynator ds. rewitalizacji MDW E-70. - Międzynarodowa droga wodna biegnie przez środek delty Wisły i może ona stać się szlakiem, którym turyści, zwłaszcza zagraniczni, będą docierać w rejon ujścia królowej naszych rzek. Podjęcie tematu ożywienia szlaku E-70 było więc całkiem naturalne i konieczne.

Propozycja spotkała się z uznaniem u naukowców, którzy od dawna wskazywali na pożytki, jakie możemy mieć ze śródlądowego transportu wodnego. Dali temu ponownie wyraz właśnie podczas konferencji naukowo-samorządowej pt. „Śródlądowe drogi wodne w zrównoważonym rozwoju regionu północnego Polski” w Gdańsku. Przy tej okazji przypomniano pomysł przekopania w poprzek Mierzei Wiślanej i zrobienia tam kanału dla żeglugi, z Bałtyku na Zalew Wiślany i do portu w Elblągu. O potrzebie posiadania takiego przesmyku przez Polskę mówił dr inż. kpt. ż. w. Andrzej Królikowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, prezes Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit