Uniwersytet dla Dzieci w akcji

Czym skorupka za młodu nasiąknie

Kształtowanie zamiłowań do turystyki jest szczególnie skuteczne, gdy proces ten rozpoczyna się już od najmłodszego pokolenia. Ta prawda, wsparta licznymi przekonywującymi argumentami, wskazującymi na wartości turystyki, jest dziś już chyba coraz bardziej oczywista. Ale, obserwujemy przypadki, gdy edukację „do” turystyki w kręgach rodzinnych rozpoczynają dalekie podróże, a najmłodszym nie wskazuje się atrakcyjności najbliższej okolicy. Toteż trudno się dziwić, że… dziwią się oni swoim rówieśnikom przyjeżdżającym do „ich” miasta lub wsi, podziwiając piękno tego, co dla mieszkańców wydaje się zwykłe i pospolite.

Truizmem będzie dla wielu osób stwierdzenie, że ten, kto zna i rozumie swoją „Małą Ojczyznę”, ten będzie z niej dumny i stanie się – być może podświadomie jej bardzo skutecznym, bezinteresownym ambasadorem, a wraz ze zdobywaną wiedzą lepiej będzie służył jej rozwojowi.

Dlatego, gdy wymawiamy piękne słowa „kapitał ludzki” warto mieć na uwadze jedną
z najcenniejszych inwestycji, jaką może być kształcenie. W przypadku turystyki może być,
i powinno, kształcenie zarówno „do” (uprawiania turystyki), jak też „dla” turystyki. A w tym drugim przypadku jest także miejsce dla najmłodszego „odbiorcy” wiedzy, kształtowanego
w duchu gościnności, wzbogacanego wiedzą choćby o przyrodzie, kulturze - czyli wszelkich „wyróżnikach”, cechach szczególnych Małej Ojczyzny, które należą do najbardziej oczekiwanych przez przybyszów atrakcji turystycznych.

Te może mocne słowa kierowane są m.in. do opiekunów najmłodszych „studentów” uczestniczących w innowacyjnych zajęciach Uniwersytetu dla Dzieci, zorganizowanego przez warszawską ALMAMER Szkołę Wyższą.

Przez zabawę i rozrywkę do wiedzy – to sprawdzona droga, po której poruszają się bezpiecznie, mówiąc do siebie podobnym językiem: najmłodsi, a także doświadczeni uczeni
i praktycy, a wśród nich działacze turystyki.

Dziecięcy uniwersytet propaguje urodę Polski współpracując z różnymi instytucjami
i organizacjami. Cieszą, nieznane dawniej, coraz liczniejsze inicjatywy samorządów terytorialnych, a także regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych kierowane do najmłodszego pokolenia. Obok wykorzystywania nowoczesnych technologii promocji (Internet) pojawiają się nieodpłatne foldery i broszury promocyjne kierowane także do dzieci
i młodzieży. Dobrymi przykładami są osadzone w regionach i miejscowościach, bajki
i komiksy, choćby o Kielcach i regionie świętokrzyskim, Łomży, Wałbrzychu, Skierniewicach. W stolicy ukazała się broszura: „Warszawa dla dzieci”, a także książeczka
z bajkami o dzielnicy Wola. Książeczkę o bajkowej Łodzi wydały władze tego miasta.

ALMAMER Szkoła Wyższa – patron i założyciel Uniwersytetu dla Dzieci zamierza zgromadzić pełną informację o inicjatywach samorządów terytorialnych oraz regionalnych
i lokalnych organizacji turystycznych służących promowaniu turystyki wśród najmłodszych; propagowaniu wiedzy o regionach, a także atrakcji turystycznych. Zgromadzony zbiór informacji będzie wykorzystany na zajęciach z najmłodszymi, będzie promowany
w Internecie, a także posłuży do przeprowadzenia analiz.

-----------

Organizatorzy uprzejmie proszą, zwłaszcza samorządy terytorialne, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, a także inne organizacje o nadsyłanie po 5 egzemplarzy nieodpłatnych publikacji promocyjnych kierowanych do dzieci na adres: ALMAMER Szkoła Wyższa – Uniwersytet dla Dzieci, ul. Wolska 43, 01-201 Warszawa, a także o podanie adresów turystycznych stron internetowych kierowanych do najmłodszych na adres: dzieci@almamer.pl

dr Jan Paweł Piotrowski

ALMAMER Szkoła Wyższa

 

 

 

 


Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit