Turystyka przyrodnicza na pograniczu Mazowsza i Mazur

Doliny Omulwi i Płodownicy

Omulew w okolicach Ostrołęki

Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” to założona w 1994 r. organizacja pozarządowa pożytku publicznego, której misją jest ochrona dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt. Jak podkreślają jego współtwórcy z kręgu Akademii Podlaskiej w Siedlcach, początki organizacji sięgają jednak lat 80. XX w., kiedy to nie było sprzyjającego klimatu do rejestracji podobnych stowarzyszeń.

Efekty działań Towarzystwa Przyrodniczego „Bocian”  mogą stać się obiektem zainteresowania miłośników turystyki przyrodniczej.  Podczas tegorocznego edukacyjno-promocyjnego festynu z okazji Dnia Ziemi w Warszawie zaprezentowano m.in. broszurę informacyjną „Doliny Omulwi i Płodownicy” (2009), której autorem jest Mirosław Rzępała.  Obie wymienione rzeki płyną przez północne Kurpie, przy czym Omulew, jako również prowadzący nią szlak kajakowy, ma początek na terenie Mazur. Publikacja jest zachętą do poznania jednego z obszarów „Natura 2000”, które – jak przypomina autor – nie są terenami  zamkniętymi i podlegają jedynie pewnym ograniczeniom dotyczących form gospodarowania przestrzenią. Poznawcza turystyka przyrodnicza jest na tych terenach bardzo dobrze widziana.

Doliny rzek obejmują obszar ośmiu gmin. Z województwa warmińsko-mazurskiego – gminę Wielbark i z województwa mazowieckiego gminy: Baranowo, Czarnia, Kadzidło, Lelis, Olszewo-Borki, Chorzele, Jednorożec.   Bogactwo flory i fauny (m.in. siedliska żurawi), cisza i spokój decydują o atrakcyjności okolic, w których nie ma dużych obiektów turystycznych, natomiast  rozwija się agroturystyka i turystyka wodna.

Broszury promocyjne Towarzystwa zostały dofinansowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit