SZORT włączyło się do konsultacji publicznych TWJ

Europejski znak jakości w turystyce

Otrzymaliśmy redakcyjny tekst Stowarzyszenia Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych dotyczący Europejskiego Znaku „Turystyka wysokiej jakości”. Publikujemy go w całości poniżej.

„Jak wiadomo, Europa nie posiada wspólnego znaku turystycznego. A taki znak przydałby się zarówno podmiotom działającym w turystyce, jak również konsumentom usług turystycznych. Podnosiłby konkurencyjność turystyczną naszego kontynentu w skali globalnej. Komisja Europejska dostrzegła ten problem i ogłosiła konsultacje publiczne w sprawie utworzenia europejskiego znaku „Turystyka Wysokiej Jakości”. Stowarzyszenie Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych włączyło się do tych konsultacji wysyłając wielostronicowy kwestionariusz do Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej.

- Nasze Stowarzyszenie, jako twórca i właściciel  „Systemu rekomendacji obiektów” jest zainteresowane udziałem w tym europejskim przedsięwzięciu - podkreśla Franciszek Ciemny, przewodniczący SZORT. Zresztą, Stowarzyszenie posiada zaplecze eksperckie i duże doświadczenie w zakresie jakości usług turystycznych. Zdaniem dr. Włodzimierza Banasika, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia, zaproponowane przez Komisję Europejską kryteria przyznawania znaku jakości są niewystarczające. Oprócz kryterium satysfakcji i zaufania konsumenta, prawidłowej informacji, zachowania lokalnych zwyczajów, fachowości kadry, dbałości o estetykę - niezbędna jest ocena jakości usług noclegowych, gastronomicznych, kultura obsługi gości, wyposażenie, walory obiektu i otoczenia.

Według KE, znak europejski nie będzie przyznawany podmiotom świadczącym usługi turystyczne, lecz uzupełni istniejące systemy krajowe i regionalne. Według SZORT, pozyskiwanie znaku winno być bezpłatne i na zasadzie dobrowolności.

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu dość szybko zareagowała i 16 lipca na ręce przewodniczącego Ciemnego przysłała plik informacji, w tym tzw. mapę drogową do rozporządzenia, zawierającą kilka propozycji rozwiązań. Kierownictwo SZORT zamierza je przeanalizować, a wnioski wysłać do Brukseli. Przypomnijmy, że równocześnie z konsultacjami publicznymi, trwają prace zespołu ekspertów, które zakończą się około 6 tygodni po zakończeniu konsultacji. Następnie Komisja Europejska przygotuje projekt rozporządzenia, który zostanie przedłożony w IV kwartale 2012 r. i poddany procedurze prawodawczej z udziałem Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.”

Irena Hamerska

Stowarzyszenie Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit