Integracja ponad podziałami

Euroregion Beskidy przyspieszył „likwidację” granic

1. Euroregion Beskidy

Na wielu targach turystycznych można spotkać wspólne stoiska promocyjne prezentujące atrakcje przygranicznych obszarów Polski, Słowacji i Republiki Czeskiej. Ta integracja ponad podziałami wyprzedziła akcesję Polski do Unii Europejskiej, a także wejście do strefy Schengen. Wspólne inicjatywy niewątpliwie posłuży zbliżeniu wszystkich trzech stron, promocji turystyki, wymianie doświadczeń, koordynowaniu np. terminów wydarzeń kulturalnych, sportowych i turystycznych.

Euroregion Beskidy utworzono w roku 2000 wykorzystując już wcześniejsze kontakty w ramach porozumienia „Beskidy bez granic", utworzonego przez beskidzkich samorządowców. Warto wiedzieć, że w każdym z krajów członkowskich działają odrębne stowarzyszenia gmin. Jako pierwsze powstało już w lipcu 1999 r. Združenie „Region Beskydy" na Słowacji, a w październiku tegoż roku w Bielsku-Białej zawiązało się Stowarzyszenie „Region Beskidy". W kwietniu 2000 roku powstało czeskie Stowarzyszenie „Region Beskydy". W tym samym roku wszyscy partnerzy zawarli trójstronne porozumienie.

Obecnie Euroregion skupia 32 gminy oraz 4 powiaty po stronie polskiej, 80 miejscowości słowackich oraz 63 miejscowości po stronie czeskiej. W materiałach promocyjnych Euroregionu szczególną uwagę zwraca się na promocje różnych form turystyki aktywnej: pieszej, rowerowej, narciarskiej, a także konnej i wodnej. Ten teren dysponuje nie tylko malowniczymi, dobrze zagospodarowanymi pasmami górskimi, ale również ośrodkami turystyki wodnej, lotniczej. Rozwija się turystyka biznesowa i uzdrowiska (Goczałkowice). Nie bez znaczenia są zabytki architektury, tradycyjny folklor i materialna kultura ludowa oraz bogactwo potraw tutejszej kuchni. Trzeba również pochwalić liczne tutaj, bardzo profesjonalne i wielokrotnie wyróżniane placówki informacji turystycznej, po stronie polskiej m.in. w Bielsku-Białej, Żywcu, Istebnej, Szczyrku i Wiśle.

(jpp)

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit