Promocja transnarodowych produktów turystycznych

Forum Europa Nostra dla Regionu Morza Bałtyckiego

Wicemarszałek Mieczysław Struk wygłasza adres powitalny podczas międzynarodowej konferencji w Stegni

Rok 2009 został ustanowiony przez Sejmik Województwa Pomorskiego Rokiem Regionu Morza Bałtyckiego. Nie jest to przypadek, ż problematyka współpracy nadbałtyckiej zawsze stanowiła priorytet administracji regionalnej obchodzącej Jubileusz 10-lecia.

Gdańsk – stolica województwa - symbolizuje nie tylko upadek komunizmu i ruch Solidarności, ale jest również symbolem tradycji hanzeatyckich. W mieście zlokalizowane były sekretariaty wielu instytucji bałtyckich w tym: VASAB 2010, UBC i BTC.

We współpracy z administracją rządową i samorządową apolityczna międzynarodowa organizacja pozarządowa Academia Europa Nostra organizuje cyklicznie wydarzenie zwane Forum Europa Nostra. W roku 2008 podczas I Forum Europa Nostra wspólnie z Instytutem Turystyki Kulturowej w Szwecji zorganizowana została konferencja naukowa „Dziedzictwo i turystyka w Europie XXI w. - dystanse i przenikanie kultur”. Ponadto podpisano dokument Carta Europa Nostra, do którego Preambułę opracował b. prezydent Lech Wałęsa. Kolejna konferencja została zorganizowana w 2009 roku pt. „Granice, ruch osobowy i integracja w Europie Bałtyckiej”. Koncentrowała się ona na szansach i zagrożeniach w Regionie Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem Łuku Południowego Bałtyku. Forum współorganizowane jest pod patronatem Akademii Morskiej w Gdyni - najstarszej Polskiej uczelni na Pomorzu.

Academia Europa Nostra objęła patronatem Zeszyty Bałtyckie publikowane przez Urząd Miasta w Szczecinie we współpracy z Uniwersytetem Szczecińskim. Problematyka badawcza Zeszytów koncentruje się na kwestii współpracy międzynarodowej i kreacji marki miejsca.
Współpraca w Europie Batyckiej powinna objąć wszystkie kraje zlokalizowane w regionie. Europa winna oddychać dwoma płucami: wschodnim i zachodnim. Turystyka jawi się jako istotny instrument współpracy. Istnieje potrzeba promocji transnarodowych produktów turystycznych. Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu są właśnie takim przykładem. Władze województwa pomorskiego uznały Szlak Bursztynowy za jeden z istotniejszych priorytetów polityki turystycznej. Warto podkreślić, że Rada Europy ogłosiła Gdańsk Światową Stolicą Bursztynu.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit