GreenVelo

Frajda dla miłośników dwóch kółek, bodziec dla gospodarki turystycznej

1.-Frajda-

Moda na turystykę rowerową zdobywa w szybkim tempie nowych zwolenników. Z badań wynika, że ponad połowa respondentów za najlepsze tereny wycieczki na dwóch kółkach uważa krainę mazurskich jezior i tereny Polski Wschodniej. W 2015 r. będą mogli w pełni realizować życzenia na trasie długości prawie 2 tys. kilometrów, biegnącej przez obszar pięciu województw:warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Inwestycje są już w toku. W środę, 29 maja na konferencji prasowej oficjalnie ogłoszono rozpoczęcie kampanii promującej przedsięwzięcie o nazwie „Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej". W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju; Adam Jarubas, marszałek Województwa Świętokrzyskiego; Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego; Dariusz Szewczyk, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Grzegorz Szczęsny, kierownik projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja". Moderował Jarosław Panek, rzecznik prasowy projektu.

Dopasować ofertę do oczekiwań

Najdłuższa w Polsce trasa rowerowa to frajda dla zwolenników aktywnego wypoczynku i podziwiania okolicy z wysokości rowerowego siodełka, ale też bodziec rozwojowy dla gospodarki turystycznej regionu i przedsiębiorczości, co potwierdziła wiceminister Iwona Wendel podkreślając, że wschodnie regiony kraju mają duży potencjał turystyczny i inwestycje wpłyną na podniesienie konkurencyjności makroregionu. Wzdłuż szlaku działać będzie infrastruktura służąca obsłudze turystów. Parkingi, obiekty gastronomiczne, sklepy spożywcze, sklepy ze sprzętem sportowym, serwisem rowerowym i wypożyczalniami rowerów, mapami i informatorami, obiekty noclegowe – kempingi, schroniska, pensjonaty, kwatery prywatne, hostele i hotele. Całość pomyślana została tak, aby dopasować ofertę do oczekiwań i możliwości zarówno wytrwałych cyklistów długodystansowych, jak i tych wybierających krótsze odcinki bądź lubiących stanąć obozem w wybranym miejscu i pokręcić się w pobliżu zwiedzając okolicę. Mniej więcej w odległości 150 km jeden od drugiego będą znajdowały się tzw. węzły integracyjne, czyli miejsca, do których można dotrzeć (lub je opuścić) innymi środkami lokomocji. Będzie w czym wybierać planując wycieczkę. Na trasie znajdą się między innymi takie miejscowości jak Elbląg, Frombork, Węgorzewo w województwie warmińsko-mazurskim, Augustów, Tykocin, Białystok w województwie podlaskim, Włodawa, Chełm w województwie lubelskim, Przemyśl, Łańcut, Leżajsk w województwie podkarpackim, Sandomierz, Kielce w województwie świętokrzyskim. Ponadto trasa będzie biegła przez 5 parków narodowych i 15 krajobrazowych, 26 obszarów specjalnej ochrony ptaków, kilkadziesiąt obszarów ochrony siedlisk. Około jedna trzecia długości ścieżek rowerowych wiodła będzie przez tereny leśne, blisko 200 km w dolinach rzek, a ponad 70 km wałami przeciwpowodziowymi i nieczynnymi nasypami kolejowymi. Prawdopodobnie trasa zostanie wydłużona o kolejny odcinek. Zainteresowanie połączeniem wyraziło wstępnie województwo łódzkie.

Pięciu partnerów, jeden program promocyjny

2.-FrajdaUrzędy marszałkowskie, każdy z osobna, realizują program inwestycyjny w obrębie własnego województwa, ale harmonogram działań informacyjnych i reklamowych partnerzy opracowali wspólnie, powierzając ich realizację Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego. Ten drugi element wart jest podkreślenia podwójną grubą linią. Mało kto wierzył, że sąsiadujące województwa zgodnie podpiszą się pod wspólnym programem promocyjnym. Jeśli ROT wywiąże się z zadania bez zarzutu (w co trudno wątpić) będzie to dobry przykład dla regionów szukających metod współpracy w tej dziedzinie. Działania promocyjne obejmą między innymi spotkania z przedsiębiorcami i touroperatorami, kampanię w mediach, przygotowanie i druk wydawnictw informacyjnych i przygotowanie strony internetowej, która w przyszłości przekształcona zostanie w portal dedykowany wszystkim lubiącym turystykę rowerową. Pierwszy etap prac identyfikujący projekt został już ukończony. Trasa otrzymała nazwę „Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo", a hasło promocyjne brzmi „Łańcuch atrakcji". Logo zaprojektowano w kształcie litera W ułożonej z czterech ogniw łańcucha rowerowego. Całość czytelna i zrozumiała.

Zakres przedsięwzięcia związany z budową, administrowaniem i użytkowaniem Green Velo wymagał wprowadzenia zmian do przepisów ruchu drogowego. Wprowadzony zostaje nowy rodzaj znaków drogowych. Charakterystyczne ciemnożółte drogowskazy z piktogramami i napisami w kolorze czarnym. Będą one stosowane w całym kraju przy podobnych trasach rowerowych.

Koszt projektu to 274 mln zł. Część promocyjna prawie 25 mln. Całość w przeważającym procencie pochodzić będzie ze środków unijnych w ramach programu „Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013".

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit