Konferencja naukowo-branżowa ALMAMER Szkoły Wyższej

Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie

Wystąpienie Katarzyny Sobierajskiej, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

Z inicjatywy Katedry Gospodarki Turystycznej, Hotelarstwa i Gastronomii ALMAMER Szkoły Wyższej, kierowanej przez dr. Piotra Dominika, przy współpracy z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego z prezesem Aleksandrem Pietyrą na czele, w marcu 2013 r. odbyła się konferencja naukowo-branżowa „Innowacyjne rozwiązania we współczesnym hotelarstwie”.

Idea konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem i poparciem ze strony uczelni i instytutów naukowych, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i innych ważnych partnerów. Świadczyła o tym bardzo duża frekwencja oraz zaangażowanie w dyskusjach – zarówno na sali obrad w siedzibie ALMAMER Szkoły Wyższej w Warszawie, jak też w kuluarach.

Wszyscy uczestnicy wśród licznych materiałów informacyjnych otrzymali  bardzo cenny podręcznik „Bezpieczny hotel. Wybrane zagadnienia” pod redakcją Witolda Drogonia, wykładowcy ALMAMER, wydany  przez  Instytut Wiedzy i Umiejętności w Warszawie. W trakcie przerw degustowano specjały mazowieckiej kuchni, a także zapoznawano się z ofertami podmiotów gospodarczych, kierowanych do branży turystycznej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami przed uczestnikami konferencji  postawiono m.in. następujące cele: sprecyzowanie istoty innowacyjności w warunkach wzrastającej konkurencji; przedstawienie sposobów jej wdrażania (m.in. poprzez analizowanie dobrych praktyk);  zaprezentowanie nowych koncepcji organizacji i zarządzania; technologii; wykorzystanie mierników innowacyjności,  a także możliwości pozyskiwania środków Unii Europejskiej na realizacje zadań o charakterze innowacyjnym.

O wymiar praktyczny

Otwarcia konferencji dokonał prof. dr Janusz Merski, rektor ALMAMER Szkoły Wyższej, który zauważył, że w blisko 20-letniej historii ALMAMER Szkoły Wyższej odbyły się bardzo liczne konferencje gromadzące jednocześnie świat nauki i praktyki. Uczenia, kształcąca  od samego początku kadry turystyki i hotelarstwa, ma znaczące osiągnięcia w propagowaniu różnorodnych form działań innowacyjnych w tych dziedzinach. Przykładem jest doroczny konkurs „Wawrzyn Polskiej Turystyki”, organizowany przez ALMAMER oraz Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki. Laureaci prestiżowego Konkursu, elita polskiej turystyki i hotelarstwa, tworzą Polską Akademię Innowacji Turystyki.  Prof. dr  Janusz Merski wyraził przeświadczenie, że efekty konferencji będą miały wymiar praktyczny – staną się inspiracją zarówno dla sfery nauki, jak i praktyki. JM Rektor podkreślił, że poszukiwanie przez hotele przewag konkurencyjnych na coraz trudniejszym i bardziej wymagającym rynku, powinno mieć samo w sobie charakter innowacyjny. Taka innowacją w polskich realiach jest nie tylko przyswajanie nowych technologii i metod zarządzania, ale też kształtowanie optymalnych relacji hoteli z organizacjami turystycznymi i samorządami lokalnymi. W hotelarstwie wzrasta rola konkurencji pozacenowej – o wyborze hotelu współdecyduje  nie tylko jakość infrastruktury, ale tworzenie całego systemu zachęt do przyjazdu wynikających ze wskazania wyjątkowości obiektu, atrakcyjności jego położenia, możliwości wypełniania wolnego czasu w okolicy. Z wielu analiz wynika, że w nadchodzącym okresie dominującym motywem wyjazdów będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie nie „dokąd” , ale „po co”. Hotel pozostanie celem przyjazdu – samym w sobie – stosunkowo rzadko. Ta prawda nie może pozostać niezauważoną przez hotelarzy, organizacje turystyczne, ale także wykładowców i autorów podręczników hotelarstwa i turystyki.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!