Człowiek i jego dzieło

Inspirujące dzieje turystyki w Międzyzdrojach

1. Inspirujace

Kto i kiedy odkrył turystyczną wartość Międzyzdrojów? To zamierzchła historia. Trudno ustalić datę. Wiadomo, że już około 1830 roku przybywali tu pierwsi wczasowicze. W 1847 roku osadę liczącą zaledwie 316 mieszkańców odwiedziło 382 letników. Inicjatorem budowy tutejszego kasyna był tutejszy sołtys. Wkrótce urządzono pierwsze obiekty kąpieliskowe na plaży, oczywiście osobno dla pań i panów. Szybko przybywało kwater, powstała gospoda, masarnia i sklepy, a dwa razy w tygodniu odbywał się targ. U progu XX w. było tu już kilkanaście hoteli.

Ale na pytanie: kto ponownie odkrył Międzyzdroje dla turystyki i to dopiero w drugiej połowie ubiegłego stulecia, odpowiedź jest prosta. To Eugeniusz Kędzierski, nestor polskiej turystyki, obchodzący w ubiegłym roku piękną, 95. rocznicę urodzin. Zanim nastały czasy Pana Kędzierskiego turystyka w tej nadmorskiej miejscowości kojarzyła się prawie wyłącznie z wczasami pracowniczymi i lecznictwem uzdrowiskowym. Przełom nastąpił w 1970 r. Powstał prężny BORT, czyli Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego. W wyniku niesłychanego zaangażowania Jubilata, który musiał pokonywać nieznane dziś trudności (zaopatrzenie, limity „przerobu usług budowlanych", biurokracja), PTTK w Międzyzdrojach mogło w swoich 15 obiektach gościć jednocześnie 250 osób i była to działalność samofinansująca się. Organizowano rajdy, zloty złazy, utworzono bibliotekę i centrum informacji turystycznej.

To nie koniec zasług E. Kędzierskiego. Gdy w 1972 r. odgórnie połączono Międzyzdroje ze Świnoujściem Jubilat stanął na czele grupy walczącej o samodzielność i walkę tę wygrał w 1984 r.

Piękny 95. jubileusz Pana Eugeniusza Kędzierskiego stał się okazją do zorganizowania w dniu 11 grudnia 2013 r., w gościnnych progach Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach, szczególnej uroczystości powiązanej z wręczeniem Państwu Kędzierskim dedykowanej im księgi pt. ,,Turystyczne odkrywanie Międzyzdrojów" powstałej z inicjatywy rektora ALMAMER Szkoły Wyższej w Warszawie, prof. Janusza Merskiego, przy udziale Zarządu Głównego PTTK i Zarządu Oddziału PTTK w Międzyzdrojach.

Książka, prowadząca przez dzieje turystyki, może być też podręcznikiem dla współczesnych kreatorów i promotorów produktu turystycznego. Dziś dzieło E. Kędzierskiego kontynuuje prezes Oddziału PTTK Dariusz Traut wraz z całą grupą działaczy. W ostatnich latach unowocześniono tutejszy Dom Turysty, będący tanią bazą noclegową dla turystów, a jednocześnie centrum życia turystycznego miasta. Tutaj też znajduje się punkt informacji turystycznej. Jubilat otrzymał listy gratulacyjne od Katarzyny Sobierajskiej, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Kędzierskich oraz od wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej dr Elżbiety Wąsowicz-Zaborek.

„Turystyczne odkrywanie Międzyzdrojów. Dzieła i kontynuacje. Pod redakcją Jana Pawła Piotrowskiego", Oddział PTTK w Międzyzdrojach, Wydawnictwo PTTK „Kraj", Międzyzdroje - Warszawa 2013.

Jan Paweł Piotrowski

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit