Patronat POT

Jak chronić Karpaty

Szkolenia organizowane są przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”

Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie polskich Karpat mogą wziąć udział w szkoleniach „Karpacki Lider”. Szkolenia organizowane są przez Stowarzyszenie Ekopsychologia w ramach projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej”.

Trzydniowe sesje szkoleniowe organizowane są w różnych lokalizacjach (na terenie województw: małopolskiego i podkarpackiego). - Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności w kluczowych dla efektywnego funkcjonowania karpackich organizacji obszarach – mówi Patrycja Piekut, koordynator projektu Karpaty Łączą (Centrum UNEP/GRID-Warszawa). - Komunikacja w zespole, współpraca z administracją publiczną, zarządzanie projektami oraz praktyczne informacje na temat Konwencji Karpackiej to zagadnienia, które chcemy przybliżyć liderom lokalnych społeczności i tym samym wspierać ich wysiłki podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu polskich Karpat - dodaje. Szkolenia obejmują kilka wyodrębnionych grup zagadnień. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z najważniejszymi informacjami na temat ratyfikowanej przez Polskę w 2006 roku Konwencji Karpackiej i zakładanego przez nią wsparcia dla inicjatyw podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu. Poznają również dobre praktyki działań w zakresie rozwoju terenów górskich. Obszerny moduł tematyczny dotyczy zagadnień związanych z zarządzaniem projektami, w tym między innymi: zarządzania budżetami, zespołem, ryzykiem, jakością. Poruszane są także prawne aspekty zarządzania projektami. Nie zabraknie też praktycznej wiedzy na temat przydatnych w zarządzaniu organizacją narzędzi, np. oprogramowania. Osobne zajęcia poświęcone są także komunikacji  (m.in. problemom komunikacji werbalnej i niewerbalnej, barierom komunikacyjnym, efektywnemu słuchaniu) oraz rozwojowi osobistemu lidera i  idei budowy społeczeństwa obywatelskiego.

- Region Karpacki, pomimo swojego zróżnicowania ma podobne problemy – podkreśla Monika Ochwat-Marcinkiewicz, organizator szkoleń (Stowarzyszenie Ekopsychologia). - Szkolenie „Lider Karpacki” ma na celu wzmocnienie organizacji pozarządowych w tym, aby były bardziej aktywne i efektywne w realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój regionu w oparciu o bogactwa przyrodnicze i kulturowe.

Szkolenia są współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Łącznie zaplanowanych jest 12 trzydniowych szkoleń.

Najbliższe szkolenia:

11 – 13 lipca 2013 – okolice Nowego Sącza

12 – 14 września 2013 – okolice Przemyśla

17 – 19 października 2013 – okolice Białki Tatrzańskiej

Rejestracja na szkolenia odbywa się poprzez stronę internetową: http://www.karpatylacza.pl/rejestracja/

Na przełomie 2013 i 2014 roku planowana są kolejne szkolenia w okolicach: Krosna, Mszany Dolnej, Kęt. Dotychczas odbyły się już szkolenia w Stryszawie, Tarnowie, Iwoniczu Zdrój, Orelcu, Białce Tatrzańskiej. Informacji o kolejnych terminach szkoleń można szukać na www.karpatylacza.pl .

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit