Patronat POT

Jak chronić Karpaty

W programie szkoleń Karpacki Lider przewidziano następujące moduły tematyczne:

1. Rozwój lokalny w oparciu o Konwencję Karpacką

- Konwencja Karpacka i Karpaty Polskie w Konwencji Karpackiej (zawartość dokumentu, instytucje wdrażające, partnerzy, dotychczasowe działania)

- Tereny górskie w Polsce (analiza statystyczna, demograficzna i gospodarcza)

- Krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące rozwoju terenów górskich (na wybranych przykładach)

- Inwentaryzacja krajowych inicjatyw, organizacji, przedsięwzięć podejmowanych i realizowanych  na rzecz rozwoju terenów górskich

- Formalne i prawne możliwości współpracy na rzecz rozwoju terenów górskich – oczekiwania i wątpliwości (platforma współpracy mieszkańców, instytucji, organizacji pozarządowych, gmin na rzecz rozwoju terenów górskich)

- Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie rozwoju terenów górskich

2. Komunikacja i skuteczne porozumienie jako narzędzia niezbędne przy wdrażaniu Konwencji Karpackiej

- komunikacja werbalna i niewerbalna

- efektywne słuchanie

- parafraza

- bariery komunikacyjne

- informacja zwrotna

3. Zarządzanie projektem

- wprowadzenie do zrządzania projektem

- zarządzanie budżetem projektu

- zarządzanie komunikacja i zespołem projektowym

- zarządzanie czasem w projekcie

- zarządzanie ryzykiem w projektach

- zarządzanie jakością w projektach

- aspekty prawne w zarządzaniu projektami

- zarządzanie zakresem projektu

- planowanie i kontrola projektów

- zarządzanie zamówieniami w projektach

- narzędzia pomocne w zarządzaniu projektami – oprogramowanie

4. Karpacki lider

- idea społeczeństwa obywatelskiego

- psychologia społeczna

- role grupowe

- różnice kulturowe

- przywództwo

- osobowość lidera

- ścieżka rozwoju

„Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” - projekt współfinansowany przez Szwajcarię w latach 2012-2015 w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Projekt realizowany w województwach małopolskim i podkarpackim skierowany jest do lokalnych samorządów, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców i rolników oraz przedstawicieli środowisk naukowych, służb ochrony przyrody i turystów. Celem projektu jest ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej polskich Karpat przez wsparcie wdrażania postanowień Konwencji Karpackiej.

Informacja otrzymana z Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

ul. Sobieszyńska 8

00-764 Warszawa

tel.: 22/ 840 66 64

faks: 22/ 851 62 01

sekretariat@karpatylacza.pl

www.karpatylacza.pl

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit