Stan turystyki w badaniach ankietowych SZORT

Jednym w kryzysie lepiej niż przed, innym przeciwnie

W czerwcu br. Stowarzyszenie Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych przeprowadziło ankietę wśród obiektów należących do członków wspierających SZORT. Celem badania było zdiagnozowanie wpływu kryzysu finansowego na sektor turystyczny. Ankiety opracowała Grażyna Butmankiewicz, sekretarz Komisji Rewizyjnej SZORT.

Sytuacja ekonomiczna obiektów wczasowych, konferencyjno-szkoleniowych jest dość zróżnicowana. Lepiej jest w obiektach zlokalizowanych na obszarach miejskich, całorocznych, zatrudniających do 49 pracowników. Te obiekty odnotowują zwiększenie popytu na swoje usługi w porównaniu z rokiem ubiegłym. Gorzej radzą sobie obiekty znajdujące się na obszarach wiejskich, sezonowe, zatrudniające do 10 pracowników.

Te obiekty dostrzegają mniejszy popytu na usługi niż w roku ubiegłym. Tylko nieliczne nie zauważają zmian w popycie. Zdaniem większości respondentów, klienci zwracają większą uwagę na cenę i jakość proponowanych usług. I to praktycznie ma największy wpływ na decyzje konsumpcyjne gości. Generalnie wydają mniej pieniędzy. Przy podejmowaniu decyzji wypoczynkowych ważne są także uwarunkowania środowiska, uwarunkowania socjalne i sprawy bezpieczeństwa.

Największym wyzwaniem dla firm turystycznych stał się coraz trudniejszy dostęp do źródeł finansowania. Firmy narzekają również na obciążenia administracyjno-prawne oraz rosnące podatki. Prawie wszyscy respondenci twierdzą, że ich firmy odczuwają wpływ kryzysu światowego. Następuje wzrost kosztów ogólnych oraz kosztów pracy. Jednak tylko niektóre firmy decydują się na podwyżkę cen swoich usług. Większość odkłada plany inwestycyjne, redukuje zatrudnienie, obniża koszty. Niestety, nie oczekują pozytywnego wpływu sytuacji na świecie na przyszłość swojej firmy. Wręcz odwrotnie. Prawie wszyscy respondenci oczekują znacznego, negatywnego wpływu lub raczej negatywnego wpływu, co przełoży się na mniejszą liczbę klientów oraz mniejsze wydatki klientów. Jednak firmy liczą na przetrwanie, zamierzają nadal redukować koszty, odkładać inwestycje. Tylko, czy to na dłuższą metę wystarczy?

Irena Hamerska
Biuro zarządu SZORT

--------------------
Stowarzyszenie Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych powstało w 2005 roku z inicjatywy osób zarządzających sieciami obiektów oraz szefów dużych obiektów rekreacyjno-turystycznych, konferencyjno-szkoleniowych, odnowy biologicznej, SPA&Welness.
SZORT opracowało „System rekomendacji obiektów” i nadaje rekomendację obiektom wypoczynkowym, rekreacyjno-turystycznym, konferencyjno-szkoleniowym, profilaktyki zdrowotnej. Naszym symbolem rekomendacyjnym jest liść dębu. Obiekty mogą uzyskać od 1 do 5 liści w zależności od poziomu spełnienia kryteriów rekomendacji, czyli: jakości usług noclegowych, gastronomicznych, kultury obsługi gości, wyposażenia zapewniającego komfort pobytu, zagospodarowania terenu, walorów obiektu i otoczenia. Obiekt rekomendowany otrzymuje certyfikat, tablicę informacyjną i może umieszczać liście dębu w swoich materiałach promocyjnych, podczas imprez targowych i wystawienniczych.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit