Włożyć w projekt 70 mln euro, a koszty umiejętnie przekuć na sukces

Kanał Elbląski też grał na Euro 2012

Rzeka Elbląg - przedłużenie Kanału Elbląskiego do wód morskich - na Zalew Wiślany / fot.: Kazimierz Netka

Nikt na świecie nie ma takiego obiektu, jaki posiada województwo warmińsko-mazurskie. Chodzi tu o Kanał Elbląsko-Ostródzki, zwany także Elbląskim, za granicą znany również jako Oberlandzki. Ma ponad 150 lat i ciągle jest czynny. Wiedzy o tak unikatowym obiekcie nie mogło zabraknąć wśród uczestników wydarzeń związanych z rozgrywkami EURO’2012.

Tym bardziej, że na wzmocnienie owej drogi wodnej, na jej gospodarcze wykorzystanie, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, a także Skarb Państwa i Unia Europejska, przeznaczyły sporo pieniędzy. Polska Organizacja Turystyczna pełni rolę Instytucji Wdrażającej jednego z „kanałowych” projektów, dotowanych z unijnych funduszy.

Źle by się stało, gdyby takim ważnym zabytkiem, ciągle działającym i mającym niemałe znaczenie gospodarcze, województwo warmińsko-mazurskie nie chwaliło się właśnie podczas targów turystycznych, czy tak ważnego międzynarodowego wydarzenia, jakim były Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO’2012. Tak więc, reklamowe działania trwały m.in. w strefie kibica w Gdańsku i Elblągu. Każdy z punktów informacji turystycznej miał szczegółowe wiadomości o usługach na Kanale Elbląskim oraz w jego otoczeniu. To dowód, że dzięki unijnym funduszom Warmia i Mazury stają się regionem zjednoczonej Europy.

Bilety na „kanał” dla kibiców za darmo

Rozgrywki EURO były doskonałą okazją, by nagłośnić istnienie Kanału Elbląskiego, wykorzystać go gospodarczo, a także sprawić, by unijne fundusze, jakie na ożywienie strefy nadkanałowej samorząd województwa przeznacza, przyniosły jak największe pożytki branży turystycznej i mieszkańcom okolicznych gmin.

Zachodniomazurska Lokalna Organizacja Turystyczna, wspólnie ze swym członkiem - Żeglugą Ostródzko-Elbląską, promocję Kanału realizuje już od dawna, również w kontekście EURO. To konsekwentne nagłaśnianie faktu posiadania unikatu, którego rewitalizację zaangażowana jest Polska Organizacja Turystyczna - jako instytucja wdrażająca wykorzystanie unijnych funduszy z programu, przynosi korzystne rezultaty.

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego na zagospodarowanie okolic Kanału Elbląskiego przeznaczył kilkadziesiąt milionów euro. Konkretnie - na Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego”. Oś priorytetowa: 2 „Turystyka”, 4 „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast”, 5 „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna”, 6 „Środowisko przyrodnicze”. Orientacyjny koszt całkowity projektu szacowany jest na 70 mln euro. Zakładany poziom dofinansowania wyniesie 85 procent - ponad 59 mln euro. Koordynatorem programu jest Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie. Gminy położone nad tą śródlądową drogą wodną, również realizują różne projekty, mające doprowadzić do zwiększenia korzyści z faktu bliskości owego niezwykłego zabytku. Okazuje się, że inwestycje te są bardzo trafne. Goście przybywający do Gdańska na mecze EURO’2012, szukając pozameczowych atrakcji, pytali o możliwości przejazdu statkami po Kanale Elbląskim. Żegluga Elbląsko-Ostródzka, wyszła naprzeciw oczekiwaniom kibiców. Organizowała akcje konkursowe, rozlosowując bilety na przejażdżki po kanałowych pochylniach. Tak było w Gdańsku, w strefie kibica na Placu Zebrań Ludowych, a także w Elblągu.

Co się zmieni i gdzie

Pożytki z nagłaśniania istnienia Kanału Elbląskiego może mieć wiele samorządów, m.in. powiaty: elbląski, iławski, ostródzki; gminy miejskie: Elbląg, Pasłęk, Iława, Ostróda; gminy wiejskie: Gronowo Elbląskie, Iława, Ostróda, Miłomłyn, Małdyty; samorząd województwa: Departament Turystyki, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

Zmieni się bardzo dużo. W skład programu wchodzi 30 projektów realizowanych w ramach 4 osi priorytetowych RPO WiM 2007-2013:  nr 2 - „Turystyka”(15 projektów); nr 4 - „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast” (4 projekty); nr 5 - „Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna” (10 projektów); nr 6 - „Środowisko przyrodnicze” (1 projekt). Przedsięwzięcia te dotyczą m.in. zagospodarowania nadbrzeży jezior, stworzenia bazy rekreacyjno-biwakowej, ścieżek rowerowych, urządzenia plaż, renowacji obiektów dziedzictwa kulturowego, budowy stanicy wodnej wyposażonej w sprzęt pływający oraz stworzenie uzdrowiska. Są wśród nich również inwestycje w drogi wojewódzkie i powiatowe poprawiające dostępność komunikacyjną obszaru leżącego w sferze oddziaływania Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego, jak też przedsięwzięcia dotyczące budowy systemu oczyszczania ścieków.

Nastąpi zwiększenie oferty turystycznej Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej; poprawi się zagospodarowanie turystyczne nabrzeża Jeziora Drwęckiego; dokonana będzie rewaloryzacja i kontynuowana rewitalizacja zamku krzyżackiego w Ostródzie; powstaną plaże w miejscowościach Kątno i Stare Jabłonki; zagospodarowanie turystyczne obejmie nabrzeża w Iławie - rzeki Iławki i jeziora Jeziorak; zbudowane będą centrum turystyczno-rekreacyjne w Iławie, scena i zadaszenie amfiteatru też w Iławie, ścieżki rowerowe wzdłuż wschodniego brzegu Jezioraka, w uzdrowisku Siemiany, a także wzdłuż Kanału Elbląskiego; powstaje baza rekreacyjno-biwakowa przy pochylni w Buczyńcu; trwa odbudowa Ratusza Staromiejskiego w Elblągu; realizacja zadania: Kultura menonicka na Żuławach - dawniej i dziś; stworzono zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego; odbywa się rewitalizacja centrum Elbląga i rozwój funkcji turystycznych w tym mieście; poprawia się funkcjonalność ruchu kołowego i pieszego w obrębie Starego Miasta w Pasłęku; prowadzona jest rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w Pasłęku - remont i przebudowa sali widowiskowo-kinowej, a także remont murów obronnych; przebudowywana jest droga powiatowa nr 1329 w Iławie, ulic Dąbrowskiego i Zalewskiej; obwodnicy północnej w Iławie; drogi gminnej Szałkowo - Tynwałd - Makowo; drogi powiatowej Nr 1179N Drulity - Marzewo - Sambród - Małdyty - droga Nr 7; przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie; drogi powiatowej Nr 1103N Bielnik Drugi - Jegłownik - Gronowo Elbląskie - Stare Dolno - Marwica na odcinku Stare Dolno - Powodowo - Wysoka - gm. Rychliki; przebudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwice - Kąty wraz z mostem; przebudowy dróg: wojewódzkiej nr 527 na odcinku Jelonki - Rychliki wraz z remontem czterech mostów;  gminnej Miłomłyn - Winiec; gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E7) - Szymonówko; budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Miłomłyn.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit