Włożyć w projekt 70 mln euro, a koszty umiejętnie przekuć na sukces

Kanał Elbląski też grał na Euro 2012

Następstwa rewitalizacji i promocji

Należy zaznaczyć, iż urzeczywistniany przez województwo warmińsko-mazurskie, dotowany z RPO W-M „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” jest komplementarny z projektem „Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn – Ostróda - Stare Jabłonki”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Instytucją odpowiedzialną za ten projekt jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, a Instytucją Wdrażającą - Polska Organizacja Turystyczna. Szacunkowa kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 48,45 mln zł. Projekt polega na poprawie funkcjonalności toru wodnego, pochylni oraz śluz. Obejmuje stworzenie infrastruktury informacyjnej: tablic obiektów, tablic ze schematami dróg wodnych, basenów oraz odnowienie Izby Historii Kanału.

4 lipca 2011 r. dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Halina Czarnecka podpisała porozumienie o dofinansowanie ze środków unijnych z Polską Organizacją Turystyczną, którą reprezentowała wiceprezes POT Elżbieta Wąsowicz-Zaborek. Wartość przedmiotowego porozumienia dla projektu pn.: Rewitalizacja Kanału Elbląskiego na odcinkach: Jezioro Drużno - Miłomłyn, Miłomłyn - Zalewo, Miłomłyn - Ostróda - Stare Jabłonki” wynosi 95 000 000 zł.

Takie zaangażowanie finansowe musi być promowane - a przede wszystkim nagłaśniać trzeba istnienie Kanału. Działania propagandowe podczas EURO w Gdańsku i Elblągu były kontynuacją przedsięwzięć tego typu, podejmowanych już wcześniej.

- By zadbać o spójny przekaz informacji o tej części regionu, przystąpiliśmy do realizacji projektu „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” - mówi Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. - W tych działaniach samorząd województwa miał silnych partnerów, czyli powiaty: elbląski (ziemski), iławski i ostródzki. Współpraca samorządów i branży turystycznej w promocji jednego obszaru turystycznego pokazała, że jest skuteczną drogą do osiągnięcia sukcesu. W widoczny sposób zwiększył się ruch turystyczny, w wyniku czego nastąpił tak oczekiwany wzrost przychodów społeczności lokalnej.

Jakie są efekty?

- Zainteresowanie kanałem znacznie wzrosło - ocenia Wojciech Węgrowicz, dyrektor ds. marketingu Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej. - W zeszłym roku w maju przewieźliśmy około 5 tysięcy turystów. Teraz w maju bieżącego roku jest ich o około sto procent więcej. Wzrost liczby turystów zauważalny jest także w bieżącym miesiącu. Coraz więcej pojawia się klientów zagranicznych. Ceny wzrosły niewiele. Zdajemy sobie bowiem sprawę z sytuacji ekonomicznej ludności. Zeszliśmy z kosztów.

Kandydat na Listę UNESCO

Budowniczym Kanału Elbląskiego jest Georg Jacob Steenke. Dzięki niemu mamy teraz unikatowy na skalę świata zabytek. To dobrze, że o ten Kanał dbamy, wykorzystując przy tym unijne dotacje. Wszak kanał Elbląski to niezwykłe urządzenie i warto, by znalazło się na Światowej Liście Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Kanał Elbląski jest również cenny przyrodniczo, bo w jego sąsiedztwie znajduje się rezerwat Jezioro Druzno.

Kazimierz Netka

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit