Śladami Wielkiego Wędrowca

Kaplica turystyczna na warszawskiej Chomiczówce

1. Kaplica

Wybór papieża Polaka Jana Pawła II 16 października 1978 r. stał się wielką szansą także dla swoistej nobilitacji turystyki. W roku kanonizacji wybitnego Polaka warto i trzeba nagłaśniać osobiste zainteresowanie Karola Wojtyły turystyką, zwłaszcza pieszą, górską, narciarską i kajakową, którą uprawiał począwszy od wieku szkolnego.

Ksiądz Karol Wojtyła, związany najpierw z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim (od 1946 r.), a później z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym (od 1951 r.), należał do Koła Grodzkiego PTTK w Krakowie. Podczas X Zjazd Krajowego PTTK (14.X.1981 r.) na podstawie §§ 12 i 18 statutu PTTK nadano Ojcu Świętemu, Janowi Pawłowi II, godność Członka Honorowego PTTK.

Kanonizacja z pewnością przyczyni się do jeszcze częstszych odwiedzin miejsc związanych z wielkim Polakiem. Na trasach znajdą się zapewne m.in.: Wadowice, Kraków, Kalwaria Zebrzydowska, Warszawa, Kanał Augustowski, rzeka Drawa, mała wieś Niegowić, Tatry, szczyt Leskowca... Dziesiątki, setki miejscowości, które odwiedzał w trakcie swojego pracowitego i mądrego życia. To miejsca dziś upamiętnione, a ich gospodarze z dumą opowiadają o wizycie Papieża.

Warto jednak, aby wspominając wkład Papieża Polaka także do rozwoju zainteresowań turystyką odwiedzać miejsca pozornie mniej znane. To ludziom turystyki powinno zależeć, aby pokazywać innym sylwetki zasłużonych w tej dziedzinie i pochylać się nad ich dorobkiem, aby potem lepiej go docenić. Dlatego warto zajrzeć do warszawskiego osiedla Chomiczówka, a konkretnie do kościoła tutejszej parafii Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Jest tutaj Kaplica Matki Bożej imienia Błogosławionego Jana Pawła II, która stała się miejscem pamięci zmarłych członków Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Wśród stale zwiększającej się liczby tablic upamiętniających zasłużonych dla turystyki i krajoznawstwa zwraca uwagę obraz przedstawiający Papieża Jana Pawła II na tle ukochanych gór. Kaplica, w które znajdują się też relikwie Ojca Świętego powstała przy znaczącym wsparciu wieloletniego prymasa Polski, kardynała Józefa Glempa. Inicjatorami jej powstania byli proboszcz ks. kanonik Jan Huryn i Tadeusz Martusewicz - wieloletni prezes Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie. Pomogło społecznie Koło PTTK przy Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym, mającym duży wkład w zakresie ochrony zabytków.

W kaplicy, często odwiedzanej nie tylko przez osoby związane z turystyką, można też zobaczyć witraże przedstawiające odznaki turystyczne i rośliny chronione.

Warto zaznaczyć, że z osiedla Chomiczówka jest bardzo blisko do Kampinoskiego Parku Narodowego.

(jpp)

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit