XVII Kongres Uzdrowisk Polskich

Konkurować na unijnym rynku

Tegoroczny Kongres przebiegający pod koniec maja w Kudowie-Zdroju pod hasłem „Konkurencyjność uzdrowisk polskich na jednolitym rynku UE” zdominowany został m.in. przez debatę na temat prywatyzacji spółek uzdrowiskowych.

    Joanna Schmid, wiceminister w resorcie Skarbu Państwa, w swoim wystąpieniu oraz podczas konferencji prasowej przedstawiła stanowisko Rządu w sprawie sprzedaży uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa. Wiceminister zapowiedziała poszerzenie procesu prywatyzacji: - W związku z bardzo ograniczonymi możliwościami dokapitalizowania spółek uzdrowiskowych przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz ograniczonymi możliwościami aplikowania o środki finansowe z funduszy strukturalnych UE przez spółki uzdrowiskowe ze względu m.in. na ich formułę prawną czy formę własności, niezbędne jest racjonalne podejście do procesu prywatyzacji spółek uzdrowiskowych i zweryfikowanie listy spółek wyłączonych z tego procesu.

    Prywatyzacja jest jednym ze sposobów na dokonanie niezbędnych inwestycji w podmiotach uzdrowiskowych, a w 24 uzdrowiskowe spółki Skarbu Państwa należy zainwestować w najbliższych latach blisko 1,3 mld zł. Do prywatyzacji przewidzianych jest obecnie 16 spółek.

    Udana prywatyzacja spółek uzdrowiskowych uzależniona będzie od sytuacji w sposobie kontraktowania lecznictwa uzdrowiskowego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Istnieje również niepewność, czy świadczenia z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego znajdą się w „koszyku świadczeń gwarantowanych”. Prywatyzacja ma więc być sposobem zabezpieczenia wysokiej jakości usług świadczonych przez spółki i powszechnej dostępności społeczeństwa do świadczeń zdrowotnych lecznictwa uzdrowiskowego. Dokapitalizowane przez prywatnego inwestora spółki, będą się bowiem mogły rozwijać i skutecznie konkurować na rynku usług medycznych – zapewniając wysoką jakość świadczeń, na czym skorzystają kuracjusze.

    Ważną kwestią podnoszoną przez uczestników podczas obrad była konieczność nowelizacji Ustawy o podatku od towarów i usług poprzez zniesienie zwolnienia podatkowego i wprowadzenie „0” lub 2-3 proc. stawki podatku VAT na usługi lecznictwa uzdrowiskowego. Sprzedaż usług lecznictwa uzdrowiskowego przez spółki uzdrowiskowe jest zwolniona z podatku VAT, co oznacza, że nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego od należnego. Stawia to spółki uzdrowiskowe w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej wobec podobnych przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej mających możliwości takiego odliczenia.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit