Rozważania podczas XIX Targów Książki Historycznej

Korzyści płynące z dobrych relacji muzealno-turystycznych

Podstawową działalnością Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej, jako placówki naukowo-badawczej i upowszechniania kultury, wynikającą z jego statutu jest gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja, naukowe opracowywanie i udostępnianie do celów naukowych, edukacyjnych i poznawczych dóbr kultury/ fot.: Archiwum Muzeum

Podczas kolejnej edycji XIX Targów Książki Historycznej (24-28.XI.) w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie zorganizowano I Salon Książki Muzealnej. Obok publikacji o charakterze naukowym pojawiły się na nim liczne materiały promocyjne z atrakcyjnymi ofertami edukacyjnymi i turystycznymi.

Wśród nich wyróżniało się stoisko Oddziału Mazowieckiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, kierowanego przez prezes Halinę Czubaszek, współpracującą z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną.

Przykład powiązań historii i turystyki na Mazowszu

Na stoisku OM SMP pojawiły się foldery licznych muzeów z propozycjami zwiedzania, organizacji lekcji muzealnych i innych imprez, a także atrakcyjnie wydane przewodniki po muzeach, kierowane do turystów. Interesująca była oferta Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej, położonego w sąsiedztwie ośrodka turystyczno-rekreacyjnego w Rejowie, na terenie zabytkowego zespołu poprzemysłowego.

Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej istnieje od prawie 40 lat. Przez ten czas placówka na trwałe wrosła w turystyczny i kulturalny krajobraz miasta i regionu, stanowi jedną z najważniejszych atrakcji miasta i jego wizytówką. Wielu turystów z kraju i zza granicy kojarzy wręcz Skarżysko-Kamienną jako miejsce, gdzie znajduje się Muzeum im. „Orła Białego”, którego zbiory są postrzegane jako drugie co do wielkości miejsce w kraju, po Muzeum Wojska Polskiego, gdzie zgromadzono tyle sprzętu bojowego.

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit