Konferencja Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS i warszawskiej AWF

Kultura fizyczna a globalizacja

Doroczna konferencja Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS i warszawskiej AWF (październik 2010) była poświęcona zagadnieniom globalizacji w odniesieniu do kultury fizycznej i turystyki.

Aczkolwiek wystąpienia przedstawicieli licznych ośrodków naukowych z terenu  całego kraju odnosiły się głównie do kultury fizycznej, część referatów poświęcono także turystyce. Problemy te omawiano w aspektach: socjologicznym, ekonomicznym, filozoficznym i antropologii kultury.

Wśród wystąpień dotyczących turystyki ważna była wypowiedź prof. Zbigniewa Krawczyka (ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna) „Turystyka jako symptom i czynnik procesów globalizacji”. Z. Krawczyk omówił te zagadnienia w odniesieniu do globalizacji: gospodarczej, informacyjnej, politycznej, ekologicznej i kulturowej. Istotnym dla animatorów turystyki może okazać się obszerny referat prof. Wojciecha Lipońskiego (UAM, AWF Poznań)  o roli sportów i gier tradycyjnych w aspekcie globalizacji. Mówca skoncentrował się na prezentacji zanikających często regionalnych i lokalnych sportów i zabaw ruchowych. Ich przypominanie i zachowanie może także służyć uatrakcyjnianiu produktów turystycznych.

Rolę PTTK w zakresie ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, jako istotnych wyróżników krajów, regionów i miejscowości , szczególnie istotnych przy kreowaniu produktów turystycznych omówił Jan Paweł Piotrowski (ALMAMER). Zagadnienia turystyki religijnej przedstawił dr Paweł Różycki (AWF Kraków), a temat „Międzynarodowe widowisko piłkarskie jako przykład globalizacji współczesnej turystyki sportowej” dr A. Handzlik i dr A. Szramek z uczelni katowickich.

Jan Paweł Piotrowski

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit