Nowe szlaki Lubelszczyzny

Śladami Jana III Sobieskiego

9 września 2013 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie rozstrzygnięcia Konkursu na Znak Certyfikatu Szlaku Jana III Sobieskiego. 12-osobowa Komisja wybrała spośród jedenastu prac, które wpłynęły na konkurs, projekt Dariusza Raczkowskiego z Lublina.

Nowy produkt turystyczny województwa lubelskiego spotkał się z dużym zainteresowaniem w trakcie targów Tour Salon. Projekt ten nie obejmuje obszarów od dawna kojarzonych z turystyką, tj. np. Polesia, Roztocza, Kazimierza Dolnego, Nałęczowa itd., lecz z pewnością nie mniej ciekawe  tereny powiatów: krasnostawskiego, lubelskiego, świdnickiego.

Robert Słowikowski z Zespołu Promocji Produktu z siedzibą biura w Rybczewicach (powiat świdnicki, województwo lubelskie) poinformował, że przedsięwzięcie jest realizowane z Funduszy Szwajcarskich, a jego zakończenie nastąpi w roku 2015.

Publikacje promocyjne, gry terenowe z nagrodami, szkolenia dla partnerów, wizyty studyjne dla dziennikarzy i biur podróży, wyjazdy do Szwajcarii w celu wymiany doświadczeń – to tylko niektóre już uzyskane i przewidywane efekty.

Środki w ramach tegoż zadania są przeznaczone również na rozwój małej przedsiębiorczości związanej z turystyką, ale tylko na początkowym etapie wdrażania tych inicjatyw.

A wszystko zaczęło się od obrazu Matki Bożej Zwycięskiej znajdującego się we wsi Częstoborowice. Według legendy obraz ten znajdował się na polu bitwy pod Wiedniem i modlił się przed nim król Jan III Sobieski. We wspomnianych Rybczewicach można zobaczyć kopię listu króla Jana do małżonki, Marii Kazimiery.

Opisywane podlubelskie okolice to teren rozwijającej się agroturystyki, wypoczynku sobotnio-niedzielnego, turystyki aktywnej i krajoznawczej. Terenom wyżynnym, pociętym przez wąwozy, towarzyszą liczne zabytki architektury, zwłaszcza dwory i kościoły.

Już dziś region ten symbolizuje wspaniałe rękodzieło, słodkie pierniki  i miody. Twórcy produktu od początku współpracują z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną i zamierzają do niej przystąpić. W najbliższych planach są przewodnik i aplikacje mobilne.

Jan Paweł Piotrowski

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit