Wypoczywajmy w Polsce

Liście dębu gwarantują jakość

Franciszek Ciemny, przewodniczący Stowarzyszenia Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych

Stowarzyszenie Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych ma już 10 lat. Jak wspomina jeden z jego założycieli, przewodniczący Franciszek Ciemny (fot), początkiem inicjatywy były spotkania zarządców, dzierżawców, właścicieli obiektów rekreacyjno-turystycznych, szkoleniowo-konferencyjnych, gastronomicznych, które w ramach ustawy o usługach turystycznych, nie podlegały kategoryzacji, a więc i formalnej ocenie.

Wiadomo, że klienci chcą mieć pewność, że jadą wypoczywać do dobrego obiektu o określonym poziomie usług. Dlatego postanowiono opracować i wdrożyć, jak najbardziej obiektywny, obiektywny system rekomendacji obiektów. Między innymi w tym celu powołano Stowarzyszenie.

System rekomendacyjny – dobry znak handlowy

I właśnie „System rekomendacji obiektów" był pierwszym i priorytetowym zadaniem SZORT. Opracował go wiceprzewodniczący Włodzimierz Banasik. Na symbol rekomendacyjny wybrano liść dębu, ilustrujący polską przyrodę i siłę życia, nawiązując do powiedzenia: „silny jak dąb", co ma charakteryzować obiekty wczasowe. Według regulaminu ocenie podlega: jakość usług noclegowych, gastronomicznych, kultura obsługi gości, wyposażenie zapewniające komfort pobytu, zagospodarowanie terenu, walory obiektu i otoczenia. Dla uproszczenia procedury rekomendacyjnej od 2011 r. oceny obiektu może dokonywać zarządca lub właściciel poprzez wypełnienie arkusza rekomendacyjnego, zamieszczonego łącznie z regulaminem na stronie internetowej SZORT. Uchwałę rekomendacyjną podejmuje zarząd stowarzyszenia. Obiekt może otrzymać od 1. do 5. liści dębu. Odrębną kategorię stanowią obiekty kolonijne i agroturystyczne. Potwierdzeniei tablica informacyjna. „Nasza rekomendacja, to dobry reklamowo znak handlowy. Można go umieszczać na materiałach informacyjno-promocyjnych obiektu. Wiedzą o tym dobrze ci, którzy są z nami od wielu lat" – twierdzi przewodniczący Franciszek Ciemny.

Jedźmy do obiektów rekomendowanych

Certyfikat SZORT jest także znakiem bezpieczeństwa dla gości. Wiadomo bowiem, że w obiekcieCentrum Zdrowia i Rekreacji Geovita w Dąbkach rekomendowanym można dobrze wypocząć, smacznie zjeść, zregenerować siły, a nawet poprawić urodę. Do dyspozycji gości są wygodne, dobrze wyposażone pokoje, sale restauracyjne i kawiarnie, miejsca do grillowania, gabinety odnowy biologicznej, baseny, sauny, sale fitness, (niektóre obiekty mają SPA), boiska sportowe, korty tenisowe, place zabaw dla dzieci. Dobrze w nich czują się osoby samotne, rodziny z dziećmi, emeryci, a także grupy przyjeżdżające na szkolenia, konferencje, imprezy integracyjne.

- Oferta wielu polskich obiektów wypoczynkowych nie jest gorsza od oferty wczasów zagranicą, a niekiedy nawet lepsza i atrakcyjniejsza. Niestety, Polacy nadal cudze chwalą, a swojego nie znają. A my =mówimy Rodakom: Wypoczywaj w Polsce. Pod tym hasłem ukazała się też mapka obiektów, zarządzanych przez członków SZORT. Pod tym samym hasłem na naszej stronie prowadzimy również konkurs, prezentujący walory obiektów i regionów – mówi Franciszek Ciemny. - Myli się ten, kto twierdzi, że nie ma już publicznej przestrzeni do działalności takiego Stowarzyszenia, jak SZORT. W Polsce istnieje ponad sześć tysięcy obiektów noclegowo-gastronomicznych, nie objętych kategoryzacją w ramach ustawy o usługach turystycznych. Do nas należy dotarcie do tych obiektów, nadanie im, tak ważnej obecnie, rekomendacji. Okazuje się bowiem, że turyści – zwłaszcza zagraniczni - coraz częściej przy wyborze miejsca wypoczynku kierują się ustalonymi standardami potwierdzonymi przez stowarzyszenia branżowe. Dostrzegli to eksperci Komisji Europejskiej, proponując wprowadzenie europejskiego znaku jakości w turystyce. Stowarzyszenie opowiedziało się za takim znakiem, ale pełniącym rolę „parasola" w stosunku do istniejących systemów krajowych, za przyznawaniem go bezpłatnie i na zasadzie dobrowolności – wyjaśnia Franciszek Ciemny.

Nic o nas bez nas

Przedstawiciele SZORT uczestniczyli i uczestniczą w różnych wydarzeniach branży turystycznej. Szczególne miejsce w działalności SZORT zajmuje udział w tworzeniu prawa dotyczącego turystyki. Przykładem jest akcja środowiska hotelarskiego przeciwko wprowadzeniu przez Komisję Prawa Autorskiego nowych, niekorzystnych i nadmiernie obciążających obiekty, tabel wynagrodzeń za odtwarzanie utworów prawa autorskiego i przedmiotów praw pokrewnych.. Kierownictwo SZORT brało udział w spotkaniach na temat sytuacji w turystyce, założeń do nowej ustawy o usługach turystycznych, zmian do rozporządzeń dotyczących turystyki, czy projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Turystyce. W zespole ekspertów opracowujących dokument uczestniczy dr Włodzimierz Banasik. „Jest wiele problemów wymagających nowych regulacji prawnych, choćby kwestie podatkowe, obiektów posadowionych na terenach Lasów Państwowych. Mówiłem o tym podczas zebrań sejmowej podkomisji ds. turystyki. Musimy być przy stanowieniu prawa na szczeblu krajowym i unijnym" – akcentuje Włodzimierz Banasik. Dlatego, Stowarzyszenie jest w stałym kontakcie z Departamentem Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, parlamentarzystami, organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi oraz agendami unijnymi, w tym z Dyrekcją Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Komisji Europejskiej.

Razem możemy więcej

Stowarzyszenie Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych ma ambicję bycia platformą współpracy gestorów bazy noclegowej w kraju, w myśl zasady: razem możemy więcej. – „Musimy wypracować skuteczną formułę współdziałania z gestorami bazy, przedstawicielami samorządców lokalnych, punktami informacji turystycznej. Musimy rozszerzać kontakty z partnerami branżowymi, w tym z Polską Organizacją Turystyczną w ramach realizacji porozumienia z 2009 r. Konieczne jest także zintensyfikowanie działań informacyjnych w mediach elektronicznych, podczas wydarzeń branżowych. A na to potrzebne są pieniądze. Dlatego czynimy wiele starań na rzecz pozyskania środków w ramach programów unijnych. Jesteśmy otwarci na różne propozycje" – podsumowuje Franciszek Ciemny.

Irena Hamerska

 

Dodaj jako zakładke w Google Dodaj jako zakładke w Ms Live Dodaj jako zakładke w Wykop Dodaj jako zakładke w Gwar Dodaj jako zakładke w Digg Dodaj jako zakładke w Delicious Dodaj jako zakładke w Reddit
Szanowni Państwo,
portal www.aktualnościturystyczne.pl nie będzie już aktualizowany. Ciekawe
i świeże informacje z branży turystycznej znajdą Państwo na naszych pozostałych serwisach lub w newsletterze, do którego subskrypcji serdecznie zachęcamy!